Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

Đăng ngày 15 - 05 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 12/5/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1158/UBND-KT1 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai.

Theo đó, thực hiện Công văn số 11/QGPCTT ngày 24/4/2023 của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hướng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai với một số nội dung cụ thể như sau:

- Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 là: “ Từ ứng phó đến hành động bền vững”.

- Mục tiêu là tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Uỷ ban ASAN về quản lý thiên tai.

- Thời gian thực hiện tập trung trong tháng 5 năm 2023.

* Nội dung thực hiện:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

+ Ban hành kế hoạch và bố trí nguồn ngân sách phù hợp để triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023;

+ Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế như: hội nghị, hội thảo, treo pano, băng rôn với các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.

- Các cơ quan thông tấn báo chí, Đài truyền hình, truyền thanh: Thực hiện thông tin, truyền thông qua hệ thống truyền hình, truyền thanh, cơ quan báo chí và mạng xã hội về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023; thư của Chủ tịch nước, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023; phổ biến tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do Ban Chỉ đạo và địa phương xây dựng.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ cơ quan, đơn vị, địa phương mình phù hợp (nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác) để triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh trước ngày 10/6/2022 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nội dung chi tiết Công văn số 1158/UBND-KT1.

Tin liên quan

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 1 năm 2023(17/07/2023 2:22 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án có sử dụng đất (16/08/2022 3:25 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án có sử dụng đất(19/07/2022 8:48 SA)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm...(13/04/2022 3:51 CH)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ (21/02/2022 4:05 CH)

Tin mới nhất

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

°
177 người đang online