Thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 22/5/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1270/UBND-KT2 về việc thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng điện triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

+ Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện theo nội dung yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công văn số 2466/EVN-KD ngày 15/5/2023 về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 13/11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

+ Tăng cường các giải pháp thực hiện sử dụng tiết kiệm điện tại đơn vị, góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh như: đặt điều hoà từ 270C trở lên và tắt trước khi hết giờ làm việc từ 30 phút; tắt các thiết bị dùng điện khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc; cắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị điện; dùng quạt thay thế điều hoà nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng…

+ Tập trung phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư công trình điện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng thi công, đóng điện đưa vào vận hành các công trình điện, giảm thiểu khó khăn trong công tác vận hành lưới điện, cung cấp điện cho ngành điện.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan và đơn vị trực thuộc.

- Công ty Điện lực Hưng Yên:

+ Đảm bảo việc cung cấp điện cho các phụ tải theo thứ tự ưu tiên theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án cung ứng điện năm 2023 khi hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn điện. Trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ Công thương, Công ty Điện lực Hưng Yên phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian nắng nóng cao điểm trong ngày, nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng.

+ Chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, kinh doanh dịch vụ thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.

+ Theo dõi, giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của các khách hàng sử dụng điện lớn, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Điện lực trực thuộc làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện lớn (cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp…) để vận động khuyến khích thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải.

- Sở Công thương:

+ Tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

+ Chỉ đạo, giám sát Công ty điện lực Hưng Yên thực hiện cung cấp điện theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án cung ứng điện năm 2023 khi hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn điện.

- Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, khách hàng sử dụng điện lớn:

+ Thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện (DR) theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ Công thương, khi có thông báo của đơn vị điện lực.

+ Xây dựng, thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải; thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm năng lượng đã đề ra trong báo cáo kiểm toán năng lượng.

+ Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm; rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, định mức tiêu hao năng lượng và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan.

- Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng giao thông, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

+ Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

+ Triển khai các giải pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ điện hàng tháng, giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22h tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít.

+ Tắt hoặc giảm từ 50% công suất hệ thống chiếu sáng, trang trí ngoài trời từ 22h, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

- Các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ:

+ Thường xuyên thực hành sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại gia đình như: sử dụng các thiết bị có dán nhãn là sản phẩm tiết kiệm điện, lắp các thiết bị cảm biến chuyển động để tránh lãng phí điện, thay các bóng đèn chiếu sáng thường bằng bóng đèn Led, sử dụng các sản phẩm công nghệ Inverter, sử dụng các thiết bị hẹn giờ để bật/tắt thiết bị điện gia dụng, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà từ 27ºC trở lên, tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và nguồn gió từ môi trường bên ngoài, thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị điện trong gia đình.

+ Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và toà nhà chung cư: xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên; giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện lực sở tại; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện; điều chỉnh điêu hoà nhiệt độ từ 27ºC trở lên. Hạn chế sử dụng thang máy, khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau.

Nội dung Công văn 1270/UBND-KT2.

Tin liên quan

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

Tin mới nhất

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

°
88 người đang online