Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương

Đăng ngày 26 - 05 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 25/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương.

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi, bao gồm: Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm; Kiểm dịch động vật; Kiểm lâm; Kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động vật, gia súc, gia cầm; Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y, thủy sản.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc theo quy định là từ đủ 02 năm đến 05 năm. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2023. Bãi bỏ Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức(22/09/2023 6:29 SA)

Sửa đổi quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam(20/09/2023 1:52 CH)

Quy định mới về bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước(18/09/2023 1:50 CH)

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh...(15/09/2023 3:21 CH)

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội(13/09/2023 3:21 CH)

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức(22/09/2023 6:29 SA)

Sửa đổi quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam(20/09/2023 1:52 CH)

Quy định mới về bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước(18/09/2023 1:50 CH)

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh...(15/09/2023 3:21 CH)

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội(13/09/2023 3:21 CH)

°
25 người đang online