Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nóng năm 2023

Đăng ngày 17 - 05 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 16/5/2023, Ủy ban nhân dân ban hành Công văn số 1326/UBND-NC về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nóng năm 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và các Kế hoạch, Công văn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm là: Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2023 về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 37 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 79/KH-UBND  ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới... Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác;

- Công an tỉnh:

+ Tăng cường tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 28/4/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 37/CT-TU ngày 15/12/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh;

+ Động viên và có chế độ, chính sách khuyến khích kịp thời cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tiếp chiến đấu, làm nhiệm vụ trên các tuyến đường, hiện trường, phát huy tinh thần “Vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ”, đã nỗ lực, cố gắng rồi cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa, tuần tra khép kín địa bàn, nhất là những “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người, tài sản giữ gìn an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho nhân dân;

+ Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động trên các tuyến đường; vi phạm quy định về nồng độ cồn; xe hết niên hạn sử dụng để vận chuyển hàng hóa, đưa đón học sinh; thanh thiếu niên, học sinh trung học phổ thông vi phạm khi điều khiển phương tiện mô tô, xe máy điện tham gia giao thông... Trong quá trình xử lý vi phạm giao thông đối với người vi phạm là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên thì ngoài việc xử lý theo quy định, cần thông báo đầy đủ lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý trách nhiệm theo quy định;

+ Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg, từ nay đến 30/9/2023 vận động 50% hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy và mỗi gia đình ít nhất có một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn; đến 31/12/2023 hoàn thành 100% trên toàn quốc; hoàn thành xây dựng Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trước ngày 30/6/2023 và tổ chức diễn tập cho 100 % Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trong Quý III/2023; lưu ý thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ cho Ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý nhà tập thể  và vận động, hướng dẫn hộ gia đình có “chuồng cọp” mở lối ra khẩn cấp và 100% nhà từ 02 tầng trở lên có lỗi thoát nạn thứ 2 để thoát nạn khi có cháy, nổ sảy ra;

+ Phối hợp với cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng đến người dân, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học... trong việc chấp hành các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, sử dụng điện an toàn, phòng, chống cháy, nổ, phòng, chống đuối nước, nhất là đối với các em học sinh; trang bị công cụ, phương tiện, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn... để nâng cao hiệu quả giáo dục, phòng ngừa, phát huy tối đa nguồi lực, phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra; cảnh báo các khu vực có nguy cơ dễ xảy ra đuối nước, khu vực đang thi công, hố sâu, khu vui chơi giải trí, điểm dễ trượt ngã nguy hiểm khác trên địa bàn để có phương án bổ sung các biển báo nguy hiểm, biển cấm hoặc có các giải pháp để bảo đảm an toàn;

+ Chủ động bám sát tình hình, làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn; tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các loại hình nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất, các khu, cụm công nghiệp, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, khu di tích văn hóa, chung cư, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường...;

+ Chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với công trình trọng điểm, cơ sở nguy hiểm cháy, nổ cao, có sự phối hợp, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Duy trì nghiêm chế độ thường trực chiến đấu 24/24 giờ; bảo đảm sẵn sàng cứu chữa kịp thời, hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra;

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư xây dựng; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với nhóm cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

- Sở giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên trong việc chấp hành các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là các tai nạn sự cố về đuối nước trong dịp nắng nóng, dịp nghỉ hè; chủ động lồng ghép nội dung giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học. Tập trung xây dựng giải pháp, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành, diễn tập kiến thức kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông ký và thực hiện cam kết với cha mẹ học sinh về việc bảo đảm an toàn giao thông cho con, em mình; không giao xe mô tô, xe gắn máy cho con, em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi hoặc khi chưa có giấy phép lái xe; cha mẹ, gia đình có trách nhiệm phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn trước khi cho phép con, em mình điều khiển xe gắn máy, xe máy điện.

- Sở Giao thông vận tải: Siết trặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, thực hiện thanh tra, kiểm tra, việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại các đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện gây tai nạn giao thông, xử lý nghiêm theo quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm; tăng cường khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để quản lý và kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm; đẩy mạnh kiểm soát tải trọng phương tiện kết hợp với kiểm tra kích thước thành thùng xe; xác định các tuyến, địa bàn phức tạp để kiểm tra tải trọng lưu động; xây dựng kế hoạch kiểm soát; xử lý vi phạm tải trọng ngay tại chân hàng, nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô; trong đó, tập trung các xe chở nguyên vật liệu xây dựng (cát, đá...); tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; chấn chỉnh công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết, xử lý nghiêm, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về đào tạo, sát hạch lái xe, đăng kiểm phương tiện xe cơ giời; chủ trì, phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố liên quan tổ chức rà soát, xử lý các “điểm đen”, các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông cao.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 1326/UBND-NC.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

°
176 người đang online