Đẩy nhanh tiến độ trển khai các dự án đầu tư công (lĩnh vực giao thông)

Đăng ngày 24 - 05 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 23/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1284/UBND-KT1 về việc đẩy nhanh tiến độ trển khai các dự án đầu tư công (lĩnh vực giao thông).

Theo đó, để triển khai hiệu quả và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư dự án lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công được quy định tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 1046/UBND-TH ngày 27/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án; xử lý nhanh các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, nhất là chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, xác định giá trị tài sản trên đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phê duyệt hệ số K, bố trí quỹ đất tái định cư, xác định giá đất cụ thể... Thực hiện phương châm có mặt bằng sạch đến đâu bàn giao ngay cho nhà thầu đến đó để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập tổ công tác của cấp mình nhằm kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của từng dự án đầu tư công trên địa bàn mình quản lý, đồng thời chịu trách nhiệm về việc lãnh đạo triển khai các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền được giao. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng theo dự án và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện: Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ khẩn trương thực hiện thông báo thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải quyết liệt, nghiêm túc, sát sao, tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch thi công chi tiết với lộ trình cụ thể đối với từng phần việc; yêu cầu các nhà thầu phải tập trung đầy đủ nhân lực, phương tiện máy móc, thiết bị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm rút ngắn tiến độ thi công ở những vị trí đã có mặt bằng sạch gắn với nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Khẩn trương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân có liên quan để rút kinh nghiệm và có giải pháp xử lý, chấn chỉnh vi phạm, khuyết điểm.

Nội dung Công văn số 1284/UBND-KT1.

Tin liên quan

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

Tin mới nhất

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

°
97 người đang online