Công văn về việc tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em, đợt 1 năm 2023

Đăng ngày 29 - 05 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 27/5/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn số 3232/BYT-BMTE về việc tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em, đợt 1 năm 2023.

Theo đó, Để đảm bảo chiến dịch được tổ chức an toàn, hiệu quả; Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nội dung sau:

- Chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ em từ 6 tháng đến 59 tháng tuổi kết hợp với tẩy giun cho trẻ 24 tháng đến 59 tháng tuổi tại 22 tỉnh khó khăn (danh sách kèm theo); bổ sung Vitamin A cho trẻ em từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi tại 41tỉnh/thành phố còn lại. Căn cứ điều kiện thực tế, xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động tổ chức chiến dịch phù hợp, đảm bảo tất cả trẻ em trong độ tuổi được bổ sung Vitamin A và tẩy giun theo hướng dẫn.

- Tiếp tục duy trì hoạt động bổ sung Vitamin A cho trẻ em 6 tháng đến 59 tháng tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A (tiêu chảy kéo dài, nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm sởi và suy dinh dưỡng nặng).

- Việc tổ chức triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A theo đúng hướng dẫn chuyên môn; đảm bảo đủ cơ số Vitamin A, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ em.
- Tăng cường truyền thông phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng, thiếu Vitamin A cho người dân. Thực hiện lồng ghép hoạt động truyền thông phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng với các hoạt động truyền thông nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

- Viện Dinh dưỡng chủ trì xây dựng kế hoạch phân bổ Vitamin A và hướng dẫn chuyên môn để triển khai thực hiện chiến dịch bổ sung Vitamin A.
- Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương chủ trì xây dựng kế hoạch phân bổ thuốc tẩy giun và hướng dẫn chuyên môn để triển khai thực hiện hoạt động tẩy giun cho trẻ em trong chiến dịch.

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tại địa phương, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố và tổ chức triển khai, thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch theo hướng dẫn về Bộ Y tế (qua Viện Dinh dưỡng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương) để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức(22/09/2023 6:29 SA)

Sửa đổi quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam(20/09/2023 1:52 CH)

Quy định mới về bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước(18/09/2023 1:50 CH)

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh...(15/09/2023 3:21 CH)

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội(13/09/2023 3:21 CH)

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức(22/09/2023 6:29 SA)

Sửa đổi quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam(20/09/2023 1:52 CH)

Quy định mới về bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước(18/09/2023 1:50 CH)

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh...(15/09/2023 3:21 CH)

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội(13/09/2023 3:21 CH)

°
116 người đang online