Triển khai "Tháng Nhân đạo" năm 2023

Đăng ngày 18 - 04 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 17/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 928/UBND-KGVX về việc triển khai "Tháng Nhân đạo" năm 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của "Tháng Nhân đạo" đến cán bố, công chức, nhân viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân; quan tâm hỗ trợ về kinh phí, vật chất để Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động phát động, tôn vinh, khen thưởng, kiểm tra, giám sát trong "Tháng Nhân đạo" tại các cấp Hội thuận lợi, hiệu quả; hỗ trợ, tham gia các đoàn thăm, tặng quà và triển khai các hoạt động cụ thể thực hiện "Tháng Nhân đạo"nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa  trong cộng đồng.

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai "Tháng Nhân đạo" năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề "Chúng sức xây dựng cộng đồng nhân ái" theo yêu cầu tại Kế hoạch số 52/KH-TWHCTĐ ngày 07/3/2023 của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện Tháng Nhân đạo; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam kết quả thực hiện theo quy định.

+ Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các cấp hướng dẫn và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung của "Tháng Nhân đạo" theo hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để "Tháng Nhân đạo" năm 2023 thực sự là sự kiện nhân đạo, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng dễ bị tổn thương ở địa phương; phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thông qua Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tục quan tâm, hỗ trợ, hưởng ứng tích cực "Tháng Nhân đạo" năm 2023, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Công văn số 928/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

Tin mới nhất

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

°
213 người đang online