Phối hợp tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 19/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1249/UBND-NC về việc phối hợp tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp.

Theo đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, đánh giá và hoàn thiện kịp thời quy trình nghiệp vụ trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

+ Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm thực hiện kết nối, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu liên quan đến lý lịch tư pháp được thực hiện đầy đủ, thông suốt, bảo đảm phục vụ hiệu quả, kịp thời cho người dân khi có yêu cầu  cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

+ Tiếp tục thực hiện các giải pháp sắp xếp, bố trí, tổ chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp một cách khoa học, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân.

- Sở Tư pháp:

+ Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Tăng cường nguồn lực trang bị máy tính cấu hình mạnh, mạng internet dung lượng lớn giúp công tác cập nhật thông tin lý lịch tư pháp, đảm bảo chính xác, đầy đủ, phối hợp với các cơ quan có liên quan khắc phục tình trạng thiếu hụt thông tin trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Từng bước xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

+ Chủ động kiện toàn, bổ sung công chức làm công tác lý lịch tư pháp, bảo đảm sử dụng hợp lý, hiệu quả những cán bộ đã qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lý lịch tư pháp; tiếp tục có giải pháp bố trí hợp lý nhân lực từ điều động, biệt phái viên chức từ đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ xây dựng, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trong công tác lý lịch tư pháp nhằm đảm bảo cung cấp dịc vụ công trực tuyến hiệu quả.

- Công an tỉnh:

+ Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự - Công an tỉnh; Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quốc gia đảm bảo đúng thời gian quy định.

+ Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Hướng dẫn số 05/HD-C81-C83 ngày 20/8/2015 của Bộ Công an về cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cho người đã hết thời hạn chấp hành án tại xã, phường, thị trấn trước ngày 01/7/2011.

- Tòa án nhân dân tỉnh:

+ Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp để cập nhật kịp thời vào Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao về việc phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của người có án tích tại Công văn số 142/TANDTC-TH ngày 01/11/2021.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

+ Chỉ đạo các phòng, bộ phận chuyên môn; Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cung cấp thông tin án phí, trách nhiệm dân sự, nghĩa vụ bồi thường (nếu có) của các bản án hình sự kịp thời, chính xác cho Sở Tư pháp để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân đảm bảo thời gian theo quy định.

+ Hướng dẫn Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc xác nhận đối với thông tin về án phí, trách nhiệm dân sự, nghĩa vụ bồi thường (nếu có) của các bản án hình sự đã hết thời hiệu thi hành hoặc không có yêu cầu thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, tạo điều kiện cho công dân thực hiện việc xóa án tích, tái hòa nhập cộng đồng.

Nội dung Công văn số 1249/UBND-NC.

Tin liên quan

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây...(29/05/2023 10:33 SA)

Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước...(26/05/2023 10:39 SA)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải(24/05/2023 10:41 SA)

Đẩy nhanh tiến độ trển khai các dự án đầu tư công (lĩnh vực giao thông)(24/05/2023 10:35 SA)

Thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023(23/05/2023 1:17 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây...(29/05/2023 10:33 SA)

Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước...(26/05/2023 10:39 SA)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải(24/05/2023 10:41 SA)

Đẩy nhanh tiến độ trển khai các dự án đầu tư công (lĩnh vực giao thông)(24/05/2023 10:35 SA)

Thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023(23/05/2023 1:17 CH)

°
682 người đang online