Văn Lâm: Giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội

Đăng ngày 28 - 03 - 2023
Lượt xem:
100%

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai  4 – vùng Thủ đô Hà Nội (viết tắt là đường vành đai 4) được huyện Văn Lâm xác định cần tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trong năm 2023. 

Cán bộ, công chức thị trấn Như Quỳnh rà soát hồ sơ của các hộ dân có diện tích đất thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-  vùng Thủ đô Hà Nội
Đường vành đai 4 đi qua xã Lạc Đạo có chiều dài trên 2,1km. Thực hiện dự án, dự kiến cần GPMB trên 97,8 nghìn m2 đất nông nghiệp, trên 51 nghìn m2 đất công, trên 23 nghìn m2 đất ở, di dời 113 ngôi mộ… Để có được sự đồng thuận của người dân trong thực hiện dự án, xã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân… Trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các hộ dân đã di dời 111/113 ngôi mộ (đạt 100% số ngôi mộ đã kiểm kê); tạm ứng kinh phí di chuyển mồ mả với số tiền gần 622 triệu đồng. Hiện nay, xã phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, xây dựng phương án quy hoạch bố trí khu tái định cư, khu vực quy hoạch đất sản xuất công nghiệp để di chuyển công ty, doanh nghiệp. Cùng với đó, xã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các bước trong công tác GPMB theo quy định.

Tại thị trấn Như Quỳnh, để GPMB phục vụ thi công đường Vành đai 4, thị trấn đã tuyên truyền, vận động người dân di dời 380 ngôi mộ ra khỏi phạm vi GPMB về vị trí quy hoạch mới trước khi nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời, vận động được 5 hộ có đất nông nghiệp trong khu vực dự kiến mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Hành Lạc tự nguyện bàn giao đất để thôn tiến hành xây dựng mộ phục vụ di chuyển mồ mả ra khỏi phạm vi GPMB với diện tích khoảng 1.372m2. Đến nay, thị trấn đã hoàn thành việc rà soát thông tin, quy chủ đất nông nghiệp; đồng thời, tiếp tục phối hợp xây dựng dự thảo thông báo thu hồi đất nông nghiệp phục vụ công tác GPMB... 

Đường Vành đai 4 đi qua 5 xã, thị trấn của huyện Văn Lâm với tổng chiều dài khoảng 6,6km. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi trong chỉ giới GPMB trên 705,2 nghìn m2. Thời gian qua, công tác GPMB được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện triển khai nghiêm túc, chủ động bằng nhiều giải pháp, tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện. Trên cơ sở rà soát thực tế, huyện đã xây dựng phương án quy hoạch mở rộng nghĩa trang; bố trí khu tái định cự, bố trí đất sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, quy hoạch mở rộng 4 nghĩa trang nhân dân gồm: Nghĩa trang nhân dân thôn Hành Lạc (thị trấn Như Quỳnh); nghĩa trang nhân dân thôn An Lạc (xã Trưng Trắc); nghĩa trang nhân dân thôn Xanh Tý (xã Lạc Đạo) và Nghĩa trang nhân dân Đống Bầu (xã Đình Dù) phục vụ công tác GPMB với diện tích trên 2,44ha; dự kiến 4 vị trí để làm khu tái định cư, bồi thường bằng đất với tổng diện tích khoảng 15,61ha. Đối với việc kiểm kê, di chuyển mồ mả, địa phương đã tiến hành kiểm kê 798/1.137 ngôi mộ. Sau khi tuyên truyền, Nhân dân đã di chuyển 656 ngôi mộ ra khỏi phạm vi GPMB về vị trí quy hoạch mới trước khi nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ. 5/5 xã, thị trấn hoàn thành xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình có mộ đã kiểm đếm trong phạm vi GPMB. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện chi trả tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình đã di chuyển mồ mả ra khỏi phạm vi GPMB để thực hiện dự án với số tiền tạm ứng trên 3,1 tỷ đồng của 656 ngôi mộ. Đồng thời, hoàn thành việc rà soát thông tin, quy chủ đất nông nghiệp, đất ở trong phạm vi GPMB để thực hiện dự án. 

Qua rà soát, có 14 doanh nghiệp có tổng diện tích đất thu hồi trong phạm vi GPMB khoảng 97.432 m2, trong đó có 2 doanh nghiệp có 100% diện tích đất trong phạm vi GPMB bị thu hồi. Huyện dự kiến quy hoạch đất sản xuất công nghiệp để di chuyển các công ty, doanh nghiệp với tổng diện tích khoảng 15,54ha. 

Hiện nay, việc thực hiện GPMB đường Vành đai 4 ở huyện Văn Lâm còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết đối với khu vực dự kiến tái định cư, mở rộng nghĩa trang nhân dân, khu vực sản xuất tập trung. Một số vị trí dự kiến bố trí tái định cư, mở rộng nghĩa trang nhân dân và khu vực di chuyển cho các doanh nghiệp không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt… Để công tác GPMB thuận lợi, bảo đảm tiến độ đề ra, huyện đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các Tổ phụ trách các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng dự thảo thông báo thu hồi đất nông nghiệp, đất ở phục vụ công tác GPMB, phấn đấu ban hành ngay thông báo thu hồi đất khi đủ điều kiện theo quy định; chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các doanh nghiệp xác định tại thực địa, kiểm kê diện tích đất, tài sản trên đất cần GPMB để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Đề nghị các doanh nghiệp thuê tư vấn thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng đối với phần diện tích còn lại sau GPMB làm cơ sở điều chỉnh sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình hoạt động của doanh nghiệp… 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sơ kết 1 tháng thực hiện Kế hoạch đấu tranh với tội phạm về ma túy trên địa bàn 2 huyện: Văn...(02/06/2023 6:30 SA)

Phát triển các loại hình dịch vụ tại khu công nghiệp(02/06/2023 4:10 CH)

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai dự án đường bộ cao tốc(01/06/2023 7:09 SA)

Tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp...(01/06/2023 7:06 SA)

Đánh giá giống lúa N91(31/05/2023 3:15 CH)

°
581 người đang online