Tăng cường phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân

Đăng ngày 27 - 03 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 24/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 679/UBND-TCD về việc tăng cường phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân.

Theo Công văn, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Tăng cường thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức tiếp công dân trên địa bàn.

- Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh sách cử công chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày thứ 5 hằng tuần để tiếp nhận, phân loại, xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết (Danh sách công chức tiếp công dân gửi về Ban Tiếp công dân tỉnh theo định kỳ 6 tháng đầu năm trước ngày 15/01; 6 tháng cuối năm trước ngày 15/5 hằng năm; riêng năm 2023 gửi trước ngày 30/3/2023).

- Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân thực hiện quy định của pháp luật, nội quy, quy chế tiếp công dân; có biện pháp, phương án xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy tiếp công dân, gây rối trật tự, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ tiếp dân, xâm phạm tài sản của Nhà nước, cá nhân.

- Các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh lập danh sách cử đại diện phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân để tiếp nhận, xử lý những kiến nghị, phản ánh có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình theo quy định tại khoản 3, Điều 12 Luật Tiếp công dân (Danh sách cử người đại diện tiếp công dân thường xuyên gửi về Ban Tiếp công dân tỉnh theo định kỳ 6 tháng đầu năm trước ngày 15/01; 6 tháng cuối năm trước ngày 15/5 hằng năm; riêng năm 2023 gửi trước ngày 30/3/2023).

Nội dung Công văn số 679/UBND-TCD.

Tin liên quan

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

Tin mới nhất

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023(29/08/2023 3:32 CH)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên...(25/08/2023 3:39 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp...(24/08/2023 8:31 SA)

Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(23/08/2023 3:34 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh...(23/08/2023 8:48 SA)

°
65 người đang online