Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ngày 13 - 11 - 2023
Lượt xem: 212
100%

Ngày 10/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3081/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Chương trình chyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 - Rà soát các nhiệm vụ được giao tại các văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 02/02/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 và các đề án, kế hoạch của bộ, ngành Trung ương để điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với thực tế, xác định rõ lộ trình và kết quả thực hiện và giao trách nhiệm cho cá nhân, bộ phận liên quan đảm bảo triển khai đồng bộ nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

- Rà soát, đánh giá toàn bộ trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống mạng nội bộ, thiết bị an toàn thông tin mạng, phần mềm ứng dụng hiện trạng tại các cơ quan, đơn vị để đầu tư nâng cấp đáp ứng yêu cầu phục vụ chuyển đổi số theo từng giai đoạn; hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

- Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân về chuyển đổi số và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) công trực tuyến. Chỉ đạo cán bộ tiếp nhận hướng dẫn chi tiết, cụ thể các bước thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến cho người dân đến làm TTHC, không làm thay người dân cập nhật hồ sơ trực tuyến. Đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các chương trình chuyển đổi số của tỉnh, của Trung ương, sử dụng các nền tảng số.

- Số hóa dữ liệu hồ sơ TTHC, hồ sơ xử lý công việc, các giấy tờ khác và phải có xác thực bằng chữ ký số của cơ quan, đơn vị số hóa để hình thành kho dữ liệu tổ chức, cá nhân sử dụng chung, sử dụng lại khi thực hiện các TTHC khác.

- Khai thác, sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung để hình thành kỹ năng, thói quen giải quyết công việc trên môi trường mạng: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo 100% các văn bản điện tử luân chuyển trên phần mềm và phải được ký số đầy đủ theo quy định; Hệ thống họp giao ban trực tuyến đảm bảo có ít nhất 50% số cuộc họp giữa UBND cấp huyện với UBND cấp xã được thực hiện qua hệ thống; Phần mềm họp không giấy tờ đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị được triển khai sử dụng và 100% các cuộc họp không sử dụng tài liệu giấy khi họp; hệ thống thư điện tử; hệ thống báo cáo.

- Xây dựng các giải pháp cụ thể của từng ngành, từng địa phương để thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số của lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, xây dựng...

- Các sở, ban, ngành đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cập nhật dữ liệu thường xuyên; kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) và với các hệ thống thông tin khác của Trung ương qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

- Các sở, ban, ngành rà soát, đơn giản hóa các TTHC về quy trình, hồ sơ; xây dựng quy trình điện tử, quy trình liên thông đảm bảo 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan của địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng viễn thông, đồng thời phối hợp triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với các ngành giao thông, năng lượng, chiếu sáng, cấp, thoát nước, hạ tầng công trình ngầm...

Nội dung chi tiết tại Công văn số 3081/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về...(13/02/2024 10:15 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh...(05/02/2024 7:57 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh về cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên đến năm 2025(19/01/2024 1:45 CH)

Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2024(22/12/2023 12:39 CH)

Kế hoạch triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2023 2:12 CH)

Tin mới nhất

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về...(13/02/2024 10:15 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh...(05/02/2024 7:57 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh về cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên đến năm 2025(19/01/2024 1:45 CH)

Triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024(28/12/2023 6:59 SA)

Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2024(22/12/2023 12:39 CH)

°
157 người đang online