Công văn về việc thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thuộc nhóm B

Đăng ngày 30 - 10 - 2023
Lượt xem: 146
100%

Ngày 29/10/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn số 6923/BYT-DP về việc thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thuộc nhóm B.

Theo Công văn, để thống nhất triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 thuộc nhóm B, Bộ Y tế đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai một số nội dung sau:

- Căn cứ thực tế, thực hiện công bố dịch và hết dịch, tổ chức Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

- Rà soát, bãi bỏ hoặc sửa đổi các văn bản, hướng dẫn đã ban hành không còn phù hợp với tình hình khi Covid-19 chuyển phân loại từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống Covid-19 thuộc nhóm B theo các quy định và hướng dẫn sau:

+ Về giám sát và phòng, chống dịch bệnh

i) Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 2023 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định 3984/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế.

ii) Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 3985/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế.

+ Về điều trị và kiểm soát lây nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

i) Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định 2609/QĐ-BYT ngày 20/6/2023 của Bộ Y tế.

ii) Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định 2671/QĐ-BYT ngày 26/6/2023 của Bộ Bộ Y tế.

iii) Hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc đối với một số bệnh sau mắc Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-BYT ngày 18/5/2022 của Bộ Bộ Y tế.

- Về hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc Covid- 19, chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch Covid-19 và xây dựng nhu cầu, bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh và giám sát dịch bệnh khi dịch Covid-19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B thực hiện theo Công văn số 6922/BYT-KHTC ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế.

- Tăng cường truyền thông nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch; khuyến khích thực hiện 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, nhất là tại các điểm tập trung đông người như trên các phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh... Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các chính sách có liên quan về phòng, chống Covid-19 để người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các chính sách có liên quan về phòng, chống Covid-19 để người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Tin liên quan

Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ...(07/12/2023 9:31 SA)

Công văn về việc tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ(05/12/2023 9:30 SA)

Công văn về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính...(05/12/2023 9:28 SA)

Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ(05/12/2023 10:04 SA)

Công điện về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh,...(04/12/2023 9:32 SA)

Tin mới nhất

Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ...(07/12/2023 9:31 SA)

Công văn về việc tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ(05/12/2023 9:30 SA)

Công văn về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính...(05/12/2023 9:28 SA)

Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ(05/12/2023 10:04 SA)

Công điện về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh,...(04/12/2023 9:32 SA)

°
49 người đang online