Công văn về việc tăng cường triển khai thực hiện Chương trình Y tế trường học

Đăng ngày 30 - 10 - 2023
Lượt xem: 150
100%

Ngày 27/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 6007/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường triển khai thực hiện Chương trình Y tế trường học.

Theo đó, nhằm tăng cường triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình y tế trường học tại các địa phương; sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế tại Công văn số 6717/BYT-MT ngày 19/10/2023; Bộ GDĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai một số nội dung cụ thể sau:

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Y tế trường học tại địa phương (đối với những tỉnh, thành phố chưa ban hành Kế hoạch). Tập trung chỉ đạo một số nội dung: rà soát, sắp xếp hợp lý đội ngũ nhân viên y tế trường học hiện có, bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học tại các cơ sở giáo dục thuộc nhóm ưu tiên (các trường chuyên biệt, trường có nhiều cấp học, trường ở vùng cao, vùng khó khăn…); đối với các trường không có nhân viên chuyên trách y tế trường học phải bố trí ít nhất 01 giáo viên/nhân viên kiêm nhiệm làm đầu mối theo dõi công tác y tế trường học; tăng cường hiệu quả công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở, phân công rõ trách nhiệm của y tế cơ sở đối với các trường học thuộc địa bàn quản lý, ký kết quy chế phối hợp trong việc triển khai công tác y tế trường học giữa ngành giáo dục và ngành y tế địa phương.

Đối với các tỉnh, thành phố đã chuyển nhân viên y tế trường học sang cho ngành Y tế quản lý theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, đề nghị đánh giá hiệu quả, mức độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ GDĐT để sắp xếp phù hợp và đảm bảo được nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ học sinh trong trường học.

- Chỉ đạo tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế trường học chuyên trách và kiêm nhiệm. Triển khai Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trường học ban hành theo Quyết định số 4202/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Y tế trường học từng năm và giai đoạn 2021-2025 theo các tiêu chí kèm theo và báo cáo về Bộ GDĐT trước ngày 15/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan

Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ...(07/12/2023 9:31 SA)

Công văn về việc tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ(05/12/2023 9:30 SA)

Công văn về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính...(05/12/2023 9:28 SA)

Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ(05/12/2023 10:04 SA)

Công điện về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh,...(04/12/2023 9:32 SA)

Tin mới nhất

Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ...(07/12/2023 9:31 SA)

Công văn về việc tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ(05/12/2023 9:30 SA)

Công văn về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính...(05/12/2023 9:28 SA)

Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ(05/12/2023 10:04 SA)

Công điện về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh,...(04/12/2023 9:32 SA)

°
205 người đang online