Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen

Đăng ngày 30 - 10 - 2023
Lượt xem: 153
100%

Ngày 27/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 766. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”…nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”; Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, không để xảy ra tình hình phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm và phân công nhiệm vụ, Kế hoạch yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 02/8/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

-  Công an tỉnh:

+ Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố phối hợp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

+ Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để người dân nâng cao ý thức cảnh giác.

+ Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi liên quan đến “tín dụng đen” để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đên “tín dụng đen” gắn với đấu tranh, triệt xoá các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi, họ; triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh:

+ Tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, phát triển hệ thống tín dụng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của Nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử không để các đối tượng móc nối hoạt động “tín dụng đen”, kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định.

+ Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh ứng dụng dữ liệu Quốc gia dân cư, đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các tài khoản ngân hàng, xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản “ảo” để hoạt động “tín dụng đen”.

+ Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân; tổ chức nghiên cứu, tham mưu đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm hoạt động “tín dụng đen”.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin, kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn, xoá bỏ các bài viết, nội dung, hình ảnh, quảng cáo trái phép, cac trang web, đường dẫn, ứng dụng có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Phối hợp với Công an tỉnh trong ứng dụng dữ liệu dân cư đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các thuê bao Internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các SIM “rác” không để cho các đối tượng lợi dụng hoạt động “tín dụng đen”.

+ Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vay tài sản, thu hồi nợ, hậu quả của “tín dụng đen” và kết quả đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân; kịp thời phát hiện, phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch 161/KH-UBND.

Tin liên quan

Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ...(07/12/2023 9:31 SA)

Công văn về việc tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ(05/12/2023 9:30 SA)

Công văn về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính...(05/12/2023 9:28 SA)

Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ(05/12/2023 10:04 SA)

Công điện về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh,...(04/12/2023 9:32 SA)

Tin mới nhất

Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ...(07/12/2023 9:31 SA)

Công văn về việc tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ(05/12/2023 9:30 SA)

Công văn về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính...(05/12/2023 9:28 SA)

Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ(05/12/2023 10:04 SA)

Công điện về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh,...(04/12/2023 9:32 SA)

°
95 người đang online