Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Đăng ngày 02 - 11 - 2023
Lượt xem: 184
100%

Ngày 01/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1277/QĐ-TTg phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Theo Quyết định, phê duyệt 93 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đối với 10 loại khoáng sản cụ thể như sau:

- Than năng lượng: 02 khu vực.

- Quặng apatit: 02 khu vực.

- Quặng chì - kẽm: 01 khu vực.

- Quặng cromit: 03 khu vực.

- Quặng titan: 14 khu vực.

- Quặng bauxit: 23 khu vực.

- Quặng sắt-laterit: 14 khu vực.

- Đá hoa trắng: 17 khu vực.

- Cát trắng: 15 khu vực.

- Quặng đất hiếm: 02 khu vực.

Trong đó, đối với tỉnh Hưng Yên (Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ) có trữ lượng than Than á bitum.

Trong thời gian dự trữ của các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia nêu tại Điều 1 Quyết định này, việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thực hiện các dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải tuân thủ quy định của Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định sau:

- Các Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước ngày ban hành Quyết định này mà không thuộc khoáng sản dự trữ nêu tại Điều 1 Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo nội dung giấy phép đã cấp và quy định của pháp luật về khoáng sản.

- Các khu vực có khoáng sản không thuộc loại khoáng sản dự trữ nêu tại Điều 1 Quyết định này đã được đưa vào quy hoạch khoáng sản liên quan mà chưa cấp phép thăm dò, khai thác hoặc chưa đưa vào quy hoạch khoáng sản có liên quan thì được quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác theo quy định của pháp luật về khoáng sản nhưng không được ảnh hưởng đến khoáng sản đã khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia có trách nhiệm:

- Tiếp nhận, quản lý hồ sơ khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao theo quy định;

- Cập nhật thông tin, tài liệu có liên quan về khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trong phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn địa phương; tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong phạm vi các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo quy định tại Điều 2 Quyết định này, bao gồm cả các khu vực có tài nguyên, trữ lượng đã được điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản nhưng không khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia xác định trong hồ sơ khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;

- Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch khoáng sản có liên quan trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2023 và thay thế Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Tin liên quan

Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ...(07/12/2023 9:31 SA)

Công văn về việc tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ(05/12/2023 9:30 SA)

Công văn về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính...(05/12/2023 9:28 SA)

Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ(05/12/2023 10:04 SA)

Công điện về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh,...(04/12/2023 9:32 SA)

Tin mới nhất

Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ...(07/12/2023 9:31 SA)

Công văn về việc tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ(05/12/2023 9:30 SA)

Công văn về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính...(05/12/2023 9:28 SA)

Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ(05/12/2023 10:04 SA)

Công điện về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh,...(04/12/2023 9:32 SA)

°
49 người đang online