Thông báo lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2024

Đăng ngày 21 - 11 - 2023
Lượt xem: 152
100%

Ngày 20/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3164/UBND-KT1 về việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2024.

Theo Thông báo số 8128/TB-BNN-NL ngày 10/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ gồm 2 đợt, tổng cộng 12 ngày:

Đợt 1: Từ 0h00’ ngày 23/1 đến 24h00’ ngày 30/01/2024;

Đợt 2: Từ 0h00’ ngày 18/2 đến 24h00’ ngày 21/02/2024.

Để tận dụng tối đa nguồn nước, bảo đảm cung cấp đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân 2024 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung tại Văn bản số 2565/UBND-KT1 ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nuốc phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tập trung, huy động nguồn lực thực hiện nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2023-2024 hoàn thành Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

+ Xây dựng Kế hoạch lấy nước đổ ải của tỉnh theo yêu cầu; tổng hợp phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời để chỉ đạo, tháo gỡ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

+ Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng và các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện Kế hoạch nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải bảo đảm khối lượng, tiến độ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ Đông để làm gieo cấy lúa;

+ Xây dựng Kế hoạch chi tiết lấy nước (đổ ải, tưới dưỡng) phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2024 phù hợp với Lịch lấy nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05/12/2023; tổ chức lấy nước hiệu quả, tuyệt đối không để phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài 2 đợt lấy nước nêu trên;

+ Báo cáo số liệu diện tích có nước hằng ngày trong các đợt lấy nước về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên:

+ Triển khai thực hiện nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2023-2024.

+ Căn cứ Lịch lấy nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch điều hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Kế hoạch gieo cấy lúa của tỉnh; điều chỉnh phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05/12/2023 để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện (khi xảy ra hạn hán, thiếu nước);

+ Khi nguồn nước cho phép, chủ động vận hành hệ thống công trình thủy lợi lấy nước đổ ải sớm; đồng thời lấy tích trữ nước vào hệ thống kênh mương để phục vụ sản xuất nông nghiệp;

+ Phân công lãnh đạo và công nhân trực vận hành công trình để lấy nước nhanh, an toàn, hiệu quả; hàng ngày báo cáo tiến độ đổ ải và những khó khăn, vướng mắc phát sinh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công ty Điện lực Hưng Yên: Đảm bảo cấp đủ điện cho các trạm bơm lấy nước 24/24; xử lý nhanh chóng, kịp thời sự cố điện (nếu có).

Nội dung Công văn số 3164/UBND-KT1.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024(29/02/2024 7:40 SA)

Công điện biểu dương cán bộ, Nhân dân lực lượng vũ trang tỉnh; các huyện, thị xã thành phố giao...(27/02/2024 8:05 SA)

Công điện về tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến định mức, đơn giá xây...(07/02/2024 8:03 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản...(07/02/2024 7:38 SA)

Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học...(06/02/2024 7:45 SA)

°
127 người đang online