Kế hoạch triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
Lượt xem: 544
100%

Ngày 17/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tinh Hưng Yên.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chính sách người có công, chính sách trợ giúp xã hội (chính sách an sinh xã hội) theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế; góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào chi trả chính sách an sinh xã hội, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội; từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chính sách an sinh xã hội, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính; nâng cao năng lực cho cán bộ, hiểu biết của người dân về Chính phủ điện tử, quy trình nghiệp vụ giải quyết và chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Kế hoạch yêu cầu việc triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng không phát sinh thủ tục, không thay đổi quy trình xử lý đối với các hoạt động liên quan đến chi trả cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; quy trình chi trả phải đảm bảo đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, sử dụng phù hợp với các nhóm đối tượng, điều kiện ở địa phương; sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện; đối tượng thụ hưởng có quyền lựa chọn hình thức chi trả chính sách an sinh xã hội cho phù hợp, khuyến khích đối tượng sử dụng hình thức chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử do pháp luật quy định để đảm bảo mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt, với chi phí phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng; đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất, công nghệ phục vụ cho việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Kế hoạch được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh; áp dụng với đối tượng hưởng chính sách người có công; chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng, người giám hộ, người được ủy quyền; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; tổ chức dịch vụ chi trả và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đưa ra 4 nội dung cần thực hiện là: Truyền thông nâng cao nhận thức về phương thức chi trả không dùng tiền mặt; rà soát, cập nhật thông tin đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội vào hệ thống phần mềm; thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng; giám sát thực hiện và đánh giá.

Nội dung Kế hoạch số 170/KH-UBND.

Tin liên quan

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về...(13/02/2024 10:15 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh...(05/02/2024 7:57 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh về cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên đến năm 2025(19/01/2024 1:45 CH)

Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2024(22/12/2023 12:39 CH)

Công điện về tăng cường quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(20/11/2023 2:02 CH)

Tin mới nhất

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về...(13/02/2024 10:15 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh...(05/02/2024 7:57 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh về cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên đến năm 2025(19/01/2024 1:45 CH)

Triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024(28/12/2023 6:59 SA)

Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2024(22/12/2023 12:39 CH)

°
26 người đang online