Kỳ họp thứ chín, HĐND huyện Văn Giang khóa XX quyết định một số nội dung quan trọng về nhân sự

Đăng ngày 21 - 11 - 2023
Lượt xem: 568
100%

Ngày 21/11, HĐND huyện Văn Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ chín- kỳ họp chuyên đề để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng về nhân sự của HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, xem xét tờ trình của Chủ tịch UBND huyện đề nghị phê duyệt miễn nhiệm thành viên của UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tờ trình của Chủ tịch UBND huyện giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tờ trình và dự thảo Nghị quyết chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tờ trình của Chủ tịch HĐND huyện đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tờ trình của Thường trực HĐND huyện đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch HĐND; tờ trình của Chủ tịch HĐND huyện giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng thời, tại kỳ họp thông qua các nghị quyết: Xác nhận miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện; miễn nhiệm thành viên của UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; phê duyệt xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện khóa XX; xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo kết quả tại kỳ họp, đồng chí Chu Quốc Hiệu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Văn Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những đóng góp của  đồng chí Chu Quốc Hiệu và đồng chí Nguyễn Văn Tuấn đối với hoạt động của HĐND, UBND huyện Văn Giang thời gian qua; đồng thời chúc mừng các đồng chí được HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ chức vụ mới. Đồng chí đề nghị HĐND huyện Văn Giang tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; các nghị quyết, chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh, các chương trình, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh để cụ thể hóa bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đối với các đồng chí Chu Quốc Hiệu và đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, trên cương vị mới cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ vừa được cử tri huyện Văn Giang và đại biểu HĐND huyện giao phó; cùng tập thể lãnh đạo HĐND, UBND huyện triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của huyện, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Tin liên quan

Giám sát kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh tại Sở Xây dựng(04/03/2024 6:39 SA)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự sinh hoạt chi bộ Nho Lâm(04/03/2024 6:37 SA)

Giám sát kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...(01/03/2024 6:59 SA)

Giám sát kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...(01/03/2024 6:58 SA)

Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ sáu(28/02/2024 6:29 SA)

Tin mới nhất

Giám sát kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh tại Sở Xây dựng(04/03/2024 6:39 SA)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự sinh hoạt chi bộ Nho Lâm(04/03/2024 6:37 SA)

Giám sát kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...(01/03/2024 6:59 SA)

Giám sát kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...(01/03/2024 6:58 SA)

Giám sát kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...(29/02/2024 6:40 SA)

°
14 người đang online