Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ Mười bảy

Đăng ngày 15 - 11 - 2023
Lượt xem: 436
100%

Sáng ngày 15/11/2023, tại Hội trường HĐND-UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII tổ chức Kỳ họp thứ Mười bảy - Kỳ họp không thường lệ. Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Kỳ họp. Cùng dự có các ông, bà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các ông, bà trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Với quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân; nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước, kịp thời có những giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành xem xét, đánh giá, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; thảo luận dân chủ, thẳng thắn, phân tích làm rõ tính cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp với thực tiễn, đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và quyết nghị các nội dung vào cuối kỳ họp.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Tại Kỳ họp, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh các báo cáo, tờ trình về các nội dung liên quan đến kinh tế, tài chính và đầu tư công, cụ thể như sau: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Hưng Yên; quy định mức chi đối với một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 302/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đánh giá các tác động của việc thực hiện dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội; phê duyệt chủ trương đầu tư của một số công trình, dự án đầu tư công.

Tiếp đó, đại diện các Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra về các báo cáo, tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp.

Kỳ họp tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại Kỳ họp. 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp đã thống nhất cao, biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị ngay sau kỳ họp, Uỷ ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp, các nghị quyết đã được thông qua; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh ý kiến, kiến nghị của tri; tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng và giám sát việc thực hiện các công trình, dự án.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn thăm và làm việc với tập đoàn Lucid(20/11/2023 8:56 SA)

Tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư tại San Francisco, Hoa Kỳ(19/11/2023 2:12 CH)

Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường...(31/10/2023 6:57 CH)

Triển khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025(30/10/2023 7:06 SA)

Khảo sát tình hình ô nhiễm môi trường Hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải(21/10/2023 7:05 SA)

°
218 người đang online