Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ sáu

Đăng ngày 14 - 11 - 2023
Lượt xem: 105
100%

Ngày 14/11, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ sáu bằng hình thức trực tuyến nhằm đánh giá kết quả CCHC 10 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ CCHC 2 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì phiên họp. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Hưng Yên
 

10 tháng của năm 2023, công tác CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Chính phủ đã tổ chức 8 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật; các bộ, ngành xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 247 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); các địa phương ban hành 1.540 VBQPPL cấp tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử của các bộ, ngành đạt 26,93%, tăng 16,15% và các địa phương đạt 40,91%, tăng 27,77% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, 36/63 địa phương đã triển khai trung tâm chỉ đạo, điều hành thông minh. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số đủ điều kiện đạt 100%…

Đối với tỉnh Hưng Yên, thời gian qua đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung CCHC. Thực hiện hiệu quả việc giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh cũng quyết liệt xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; đơn giản hóa TTHC tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC. Đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo CCHC; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đơn giản hóa TTHC, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển đổi số... 2 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch còn lại của năm. Tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều kiện kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chuyển đổi số quốc gia theo kế hoạch, lộ trình đã phê duyệt.

Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ CCHC của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành việc chấm điểm, xác định các chỉ số CCHC năm 2023. Nhìn chung, các chỉ số vẫn giữ nhịp và có một số chỉ tiêu tăng so với năm trước. Tuy nhiên, công tác CCHC ở một số sở, ngành, địa phương vẫn còn tồn tại, hạn chế, nhất là trong việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật như tại Sở Y tế, UBND huyện Phù Cừ; còn hiện tượng quá hạn trong giải quyết TTHC và chưa kịp thời xin lỗi người dân, tổ chức khi để quá hạn giải quyết TTHC; việc phát sinh TTHC qua dịch vụ công trực tuyến còn thấp, số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC thấp như: Sở Xây dựng, UBND thành phố Hưng Yên. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến giải quyết TTHC ở một số sở ngành, địa phương còn thấp... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu trên cơ sở kết quả chấm điểm các chỉ số CCHC năm 2023, các sở, ngành, địa phương nhanh chóng có những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó đặc biệt lưu ý đến nhiệm vụ đơn giản hóa TTHC; phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, số hóa kết quả giải quyết TTHC; việc vận hành bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC... Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, công tác CCHC. Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các sở ngành, địa phương liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện theo kế hoạch của tỉnh đã ban hành.

Tin liên quan

Phiên họp thứ hai Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ(16/10/2023 7:49 CH)

Nâng cao năng lực quản trị và hành chính công (09/11/2022 7:40 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp(15/09/2022 7:06 SA)

Triển khai công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực...(27/07/2022 7:52 SA)

Tin mới nhất

Phiên họp thứ hai Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ(16/10/2023 7:49 CH)

Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ(08/09/2023 6:40 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp...(15/08/2023 8:24 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 223-KL/TU ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (09/08/2023 12:46 CH)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6...(08/08/2023 3:51 CH)

°
239 người đang online