Tăng cường công tác quản lý hoạt động tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 06 - 10 - 2023
Lượt xem: 90
100%

Ngày 04/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2668/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Luật Quảng cáo và các quy định của nhà nước có liên quan, Quy hoạch quảng cáo ngoài trời và tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục tồn tại, hạn chế, bất cấp; xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo, đưa các công trình quảng cáo thực sự là điểm nhấn cho cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng văn minh, hiện đại; UBND tỉnh yêu cầu:

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Tiếp tục tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo; Quy hoạch quảng cáo ngoài trời và tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật tại Điều 8, hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo của Luật Quảng cáo.

+ Rà soát các bảng quảng cáo tấm lớn; đôn đốc các sở, ngành, địa phương sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế pa nô, băng-rôn tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị nội dung không còn phù hợp; bảng, biển quảng cáo thương mại, biển hiệu đã cũ nát tại các cơ sở kinh doanh; kịp thời chấn chỉnh các tình trạng: sử dụng nơi công cộng, tường nhà, cột điện, thân cây xanh để dán, viết, vẽ quảng cáo rao vặt; phát hành tờ rơi, tờ gấp, treo băng-rôn ngang đường tùy tiện ảnh hưởng an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

+ Tổ chức Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành cấp tỉnh đối với hoạt động quảng cáo; rà soát, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo theo quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở vi phạm, xử lý nghiêm, thu hồi chấp thuận thông báo sản phẩm quảng cáo đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Sở Xây dựng:

+ Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các địa phương thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo quy định đối với công trình quảng cáo vi phạm quy định của Luật Quảng cáo, Luật Xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

+ Tiếp tục hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời theo Luật Quảng cáo và theo Quyết định phân cấp về cấp phép xây dựng của tỉnh.

- Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân xây dựng biển quảng cáo không tuân thủ theo các quy định của Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về quảng cáo.

- UBND huyện, thị xã, thành phố:

+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo. Có kế hoạch huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị, nông thôn. Chỉ đạo xây dựng giá đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các diện tích dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình quảng cáo.

+ Phối hợp với các cấp, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật tại Điều 8, hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo của Luật Quảng cáo.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng; chấn chỉnh việc trình bày chữ viết bằng tiếng nước ngoài trên biên, bảng quảng cáo không đúng theo quy định; xây dựng (bố trí) các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt.

+ Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm và các vấn đề phát sinh trong hoạt động quảng cáo. Huy động các đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia tháo gỡ các mẫu quảng cáo, rao vặt trái phép. Thường xuyên kiểm tra hệ thống quảng cáo ngoài trời, kịp thời thay mới nội dung không còn phù hợp.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 2668/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã(09/10/2023 7:07 CH)

Tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa...(25/09/2023 7:11 CH)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa...(21/09/2023 7:05 CH)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ(21/09/2023 8:52 SA)

Tin mới nhất

Thông báo lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2024(21/11/2023 2:14 CH)

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường...(31/10/2023 6:57 CH)

Xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã(09/10/2023 7:07 CH)

Tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa...(25/09/2023 7:11 CH)

°
289 người đang online