Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 08 - 09 - 2023
Lượt xem: 169
100%

Ngày 07/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2431/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; khắc phục triệt để tình trạng né tránh trách nhiệm tình nghĩa dễ sợ sai, sợ trách nhiệm không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải chính xác, khách quan; chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề được báo chí, dư luận và người dân, doanh nghiệp quan tâm, phản ánh, đề xuất.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 12a/Ctr-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh. Bám sát những nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, phát huy thế mạnh và kết quả đạt được nhằm khắc phục tối đa những khó khăn, hạn chế, tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, nhất là tại các đô thị, địa bàn tập trung đông khu, cụm công nghiệp, tham mưu UBND tỉnh có giải pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động. Làm tốt công tác phòng, chống sốt xuất huyết, chân tay miệng, các bệnh truyền nhiễm thường gặp vào mùa hè; giải quyết triệt để vướng mắc trong hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế, thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả đạt được trên các lĩnh vực, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, vô hiệu hóa ý đồ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh thông tin an ninh mạng, trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Các địa phương và cơ quan chức năng quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, đúng thẩm quyền, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, ngăn chặn không để đối tượng xấu kích động biểu tình.

- Chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

+ Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị, Công điện và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; xác định viêc giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tỷ lệ giải ngân năm 2023 trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

+ Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, bảo đảm mục tiêu, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2023, 2024 để ổn định tổ chức Đại hội Đảng các cấp năm 2025.

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết liệt rà soát và cương quyết cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là việc định giá đất, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, hoàn thuế giá trị gia tăng... thúc đẩy các dự án công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Nghiên cứu, chủ động có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bằng các chương trình, dự án, giải pháp cụ thể.

Nội dung Công văn số 2431/UBND-TH.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(27/11/2023 7:34 SA)

°
218 người đang online