Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023

Đăng ngày 14 - 09 - 2023
Lượt xem: 336
100%

Ngày 13/9/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu như sau: Tập trung triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2023 và Kế hoạch Phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2023. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số  đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước. Tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 mang tinh thần đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Chủ đề của tỉnh Hưng Yên trong tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là: "Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới".

Các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch nêu rõ các nội dung hoạt động gồm: Công tác thông tin tuyên truyền; tập huấn về chuyển đổi số; hội nghị phát động các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023; một số hoạt động cụ thể hướng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 138/KH-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2023 2:12 CH)

Công điện về tăng cường quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(20/11/2023 2:02 CH)

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm...(13/11/2023 7:53 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm...(24/10/2023 7:57 CH)

Kế hoạch Chuyển đổi số ngành in Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030(16/10/2023 7:18 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2023 2:12 CH)

Công điện về tăng cường quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(20/11/2023 2:02 CH)

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm...(13/11/2023 7:53 SA)

Đánh giá kết quả thực hiện đề án 06(02/11/2023 6:48 SA)

Amazon sẽ tham gia sâu hơn trong quá trình phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số ở Việt Nam(27/10/2023 7:36 SA)

°
48 người đang online