Phiên họp thứ hai Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 16 - 10 - 2023
Lượt xem: 184
100%

Ngày 16/10, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) họp phiên thứ hai bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì phiên họp. Dự phiên họp tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Thời gian qua, việc thực hiện TTHC, cung cấp DVC trên cả nước có chuyển biến tích cực; chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày càng được cải thiện. Đến nay, 100% số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung đổi mới việc thực hiện TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 15 bộ, ngành và 63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. 9 tháng đầu năm, tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng, trước hạn của các bộ, ngành, địa phương tăng 10% so với cùng kỳ năm trước…

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới. Làm chủ công nghệ thông tin là lợi thế của các quốc gia để phát triển. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị, hạ tầng thông tin; mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải làm quen với cách làm việc thường xuyên trên thiết bị thông minh. Các bộ, ngành, địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết TTHC bảo đảm công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại;  tăng cường công tác phối hợp, nhưng phải xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân để tránh đùn đẩy trách nhiệm hoặc đổ lỗi khi xảy ra sai sót; rà soát, cắt bỏ các TTHC không phát sinh hồ sơ trong 3 năm trở lại đây và chủ động báo cáo Tổ công tác những vướng mắc phát sinh để kịp thời xử lý. Thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh yêu cầu đối với người làm công tác CCHC phải có đạo đức tốt, có trình độ, kinh nghiệm công tác. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh bám sát 6 nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện cải cách TTHC của Tổ công tác để tổ chức thực hiện tại ngành, địa phương mình nghiêm túc, hiệu quả. Trên cơ sở kết quả tình hình thực hiện cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh 9 tháng của năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương sát sao hơn nữa đến nhiệm vụ cải cách TTHC. Giao Văn phòng UBND tỉnh nghiêm túc điểm danh các sở, ngành, địa phương dự các phiên họp, làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ CCHC hàng năm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Tỉnh không thành lập tổ công tác theo mô hình của Trung ương, vì vậy, khi có nhiệm vụ phát sinh, Sở Nội vụ với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh triệu tập tổ giúp việc để tổng hợp thông tin, báo cáo, tham mưu với lãnh đạo tỉnh theo quy định. Các ngành, địa phương tích cực phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng về công nghệ để chủ động thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, tránh việc làm hộ, làm thay của cán bộ ở bộ phận Một cửa.

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ sáu(14/11/2023 8:57 SA)

Nâng cao năng lực quản trị và hành chính công (09/11/2022 7:40 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp(15/09/2022 7:06 SA)

Triển khai công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực...(27/07/2022 7:52 SA)

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ sáu(14/11/2023 8:57 SA)

Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ(08/09/2023 6:40 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp...(15/08/2023 8:24 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 223-KL/TU ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (09/08/2023 12:46 CH)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6...(08/08/2023 3:51 CH)

°
245 người đang online