Tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 254
100%

Ngày 22/9/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2565/UBND-KT1 về việc tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024.

Theo đó, để bảo đảm chủ động đủ nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành các công trình thuỷ lợi để kịp thời đưa vào khai thác, vận hành lấy nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 trên địa bàn tỉnh; khẩn trương hoàn trả lại các công trình thuỷ lợi, khơi thông, thanh thải các đập ngăn, bờ vây và vật cản dòng chảy bảo đảm việc lấy nước phục vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước.

+ Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch và hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nạo vét (kênh mương, cửa cổng, hố hút các trạm bơm) đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2023-2024.

+ Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên xây dựng Kế hoạch chi tiết lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2024.

- Sở Tài chinh: Cân đối ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2023-2024.

- Sở Giao thông vận tải; Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng tỉnh: Đôn đốc các đơn vị chức năng, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình liên quan đến công trình thuỷ lợi; chủ động khơi thông, thanh thải các đập ngăn, bờ vây và vật cản dòng chảy do quá trình thi công công trình gây ra, bảo đảm việc lấy nước của công trình thuỷ lợi phục vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

+ Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường truyền thông về tình hình nguồn nước khó khăn, hạn hán; tuyên truyền nhân dân chủ động lấy nước và tích trữ nước, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước; hướng dẫn, vận động nhân dân hạn chế phương thức gieo sạ lúa để giảm nhu cầu nước.

+ Căn cứ tình hình cụ thể về nguồn nước và khả năng cấp nước, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp; chuyển đổi diện tích trồng lúa ở vùng hạn hán, chưa đảm bảo cấp nước sang cây trồng khác thích hợp.

+ Đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành các công trình thuỷ lợi để kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 trên địa bàn tỉnh; hoàn trả lại các công trình thuỷ lợi, khơi thông, thanh thải các đập ngăn, bờ vây và vật cản dòng chảy bảo đảm việc lấy nước phục vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước.

+ Căn cứ vào nguồn nước, kế hoạch gieo cấy lúa, chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên xây dựng Kế hoạch chi tiết lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2024 trên địa bàn.

+ Chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước. Chỉ đạo, đôn đốc các Chủ dự án trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình thuỷ lợi trên địa bàn.

- Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên:

+ Kiểm tra, đánh giá, cân đối nguồn nước; xây dựng phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, trong đó tập trung các giải pháp như: Lắp đặt các máy bơm dã chiến lấy nước trực tiếp từ kênh trục Bắc Hưng Hải, sông Hồng, sông Luộc cấp nguồn vào các kênh chính nội đồng để các trạm bơm vận hành tưới nước cho cây trồng; điều hành hệ thống công trình thuỷ lợi lấy nước hỗ trợ giữa các vùng. Phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước ngày 15/10/2023) thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện (khi xảy ra hạn hán, thiếu nước).

+ Tiếp tục kiểm tra, sửa chữa máy móc, thiết bị công trình thuỷ lợi bảo đảm vận hành công trình an toàn, hiệu quả; tổ chức trục vớt vật cản khơi thông dòng chảy còn tồn tại; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện biện pháp thi công và khơi thông dòng chảy, phá dỡ các đập phục vụ thi công cầu, cống…hoàn trả hiện trạng công trình thuỷ lợi của các đơn vị thi công.

+ Đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành các công trình thuỷ lợi để đưa vào khai thác, vận hành lấy nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024.

+ Tổng hợp tình hình hạn hán, thiếu nước và những khó khăn vướng mắc trong công tác cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công ty Điện lực Hưng Yên: Có phương án cung ứng điện cho các trạm bơm tham gia hoạt động bơm lấy nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng điện và thời gian 24/24 giờ./.

Tin liên quan

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã(09/10/2023 7:07 CH)

Tăng cường công tác quản lý hoạt động tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(06/10/2023 8:06 CH)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa...(21/09/2023 7:05 CH)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ(21/09/2023 8:52 SA)

Tin mới nhất

Thông báo lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2024(21/11/2023 2:14 CH)

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường...(31/10/2023 6:57 CH)

Xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã(09/10/2023 7:07 CH)

Tăng cường công tác quản lý hoạt động tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(06/10/2023 8:06 CH)

°
119 người đang online