Công văn của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn

Đăng ngày 09 - 01 - 2023
100%

Ngày 06/01/2023, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 63/BXD-GĐ về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, để đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình, ngăn ngừa những sự cố gây hậu quả đáng tiếc như trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn. Cương quyết dừng thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trình, công trường xây dựng có nguy cơ gây mất an toàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng; phải bố trí đầy đủ nguồn lực, đảm bảo kinh phí theo quy định cho công tác đảm bảo an toàn lao động tại công trường. Các chủ thể có liên quan phải nghiêm túc thực hiện đúng, đủ các yêu cầu đối với công trường xây dựng theo quy định tại Điều 109 Luật Xây dựng năm 2014, lưu ý đối với các công trường nằm ở khu vực vùng sâu, vùng xa, công trình xây dựng theo tuyến phải tuân thủ quy định tại mục 2.1.7.1 QCVN 18:2021/BXD. Đối với các nhà thầu thi công xây dựng, phải thực hiện xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, trong đó có các biện pháp kỹ thuật an toàn đối với hố đào sâu (hố cọc, móng,…) đang thi công để tránh người bị rơi ngã, tai nạn; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng tại công trường. Lưu ý tăng cường công tác quản lý công trường trong giai đoạn nghỉ, dừng thi công đảm bảo tuân thủ các quy định tại mục 2.1.12 QCVN 18:2021/BXD, đặc biệt trong các kỳ nghỉ dài vào các ngày lễ, tết.

Tin liên quan

Nghị định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(31/01/2023 2:24 CH)

Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP (12/01/2023 10:24 SA)

Công điện về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực...(04/01/2023 4:03 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý phân bón, giống cây trồng(04/01/2023 9:50 SA)

Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh (04/01/2023 9:49 SA)

Tin mới nhất

Nghị định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(31/01/2023 2:24 CH)

Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP (12/01/2023 10:24 SA)

Công điện về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực...(04/01/2023 4:03 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý phân bón, giống cây trồng(04/01/2023 9:50 SA)

Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh (04/01/2023 9:49 SA)

°
605 người đang online