Triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh

Đăng ngày 16 - 09 - 2022
100%

Ngày 15/9, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 2421/UBND-TH về việc triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh.

Theo đó, để đảm bảo triển khai có hiệu quả, đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

- Giải pháp cải thiện các yếu tố môi trường kinh doanh:

+ Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động thực hiện giải pháp đảm bảo triển khai có hiệu quả trong cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên thuộc lĩnh vực phụ trách của các sở, ngành, đơn vị;

+ Nghiên cứu, nghiêm túc triển khai thực hiện, đầy đủ các nhiệm vụ do các bộ, ngành trung ương, Chính phủ giao, hướng dẫn về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;

+ Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hoá, rà soát, kiến nghị cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan…; xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy nhanh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chỉnh phủ và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 03/03/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

+ Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi trên hệ thống một cửa đảm bảo quy trình xử lý công việc đúng hạn, hướng dẫn giải đáp kịp thời những vướng mắc của người dân về giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, tránh phiền hà, tốn nhiều thời gian, công sức;

+ Thường xuyên rà soát, kiến nghị cắt giảm ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và cải cách điều kiện kinh doanh; kiến nghị dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật;

+ Tăng cường tổ chức hoạt động đối thoại, trao đổi với người dân và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các phản hồi chính sách và giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Kịp thời xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đồng thời báo cáo và kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền liên quan đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết;

+ Đảm bảo ký luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp;

+ Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành đảm bảo không chồng chéo, giảm số lần thanh tra, kiểm tra trong năm cho doanh nghiệp; đẩy mạnh tiến độ thanh tra, kiểm tra đảm bảo hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra được giao; nâng cao chất lưỡng mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra.

- Cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai:

+ Sở Tài nguyên và môi trường: Chủ trì, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; rà soát, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai; công khai tát cả các quy hoạch, thông tin về các quỹ đất sạch bán đấu giá, kêu gọi nhà đầu tư, các dự án có sử dụng đất kêu gọi đầu tư trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để triển khai dịch vụ công trực tuyến cho các giao dịch về đất đai; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án thí điểm tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lập kế hoạch số hoá và lưu trữ hồ sơ địa chính ở dạng số để đưa vào khai thác sử dụng tại các văn phòng đăng ký đất đai; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt đề án thí điểm lập phương án quy hoạch mặt bằng để tiếp cận dự án. Phương án bố trí mặt bằng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có); có phương án bố trí hạc tầng đồng bộ về điện, nước, giao thông kết nối, cây xanh, cách ly, phương án thu gom, xử lý nước thải; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; không tiếp nhận các dự án ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

+ Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng đặc biệt là các công trình trọng điểm của tỉnh, phối hợp với nhà đầu tư trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm có mặt bằng sạch triển khai thực hiện dự án; giám sát, rà soát, thống kê và kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét gia hạn hoặc thu hồi (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường) các dự án không triển khai, chậm triển khai, triển khai cầm chừng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại Công văn còn nêu rõ giải pháp về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhỏ và vừa; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững./.

Nội dung chi tiết tại Công văn 2421/UBND-TH.

Tin liên quan

UBND tỉnh thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 (28/09/2022 7:55 SA)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh(23/09/2022 10:00 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh(15/09/2022 9:00 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(07/09/2022 8:11 SA)

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022(31/08/2022 4:22 CH)

Tin mới nhất

UBND tỉnh thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 (28/09/2022 7:55 SA)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh(23/09/2022 10:00 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh(15/09/2022 9:00 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(15/09/2022 2:03 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(07/09/2022 8:11 SA)

°
879 người đang online