Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Đăng ngày 15 - 09 - 2022
100%

Ngày 15.9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước; hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành là công cụ quan trọng trong đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta có những bước tiến quan trọng trong cải cách TTHC; khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao Hội đồng tư vấn cải cách TTHC đã đưa ra nhiều khuyến nghị thiết thực, có cơ sở để tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thực chất TTHC, quy định kinh doanh và thúc đẩy quản lý, điều hành, giám sát dựa trên dữ liệu. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu đánh giá một cách tổng thể, khách quan, toàn diện, sâu sắc các nhiệm vụ được triển khai thực hiện về thúc đẩy cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp thời gian qua. Phân tích, đánh giá nêu bật các kết quả đạt được để tiếp tục phát huy; nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đối với những việc chưa làm được và đề ra định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể từ nay đến hết năm 2025 bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất công tác này. Các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách TTHC đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan, đơn vị, bộ phận nhằm bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát TTHC để sửa đổi, bổ sung, cắt, giảm kịp thời, hiệu quả; đổi mới bộ phận một cửa để phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp; từng bước hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành; tích cực tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, người trực tiếp chịu tác động của chính sách khi xây dựng chính sách; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp… Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của cải cách TTHC, đồng thời lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện…

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa trên 1.100 quy định của 9 bộ, cơ quan. Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh được đưa vào vận hành đã trở thành công cụ kỹ thuật số hỗ trợ cải cách TTHC. Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh tập trung thông tin, dữ liệu các quy định kinh doanh, phương án cắt giảm, đơn giản hóa, đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm kiếm, theo dõi, đánh giá và là kênh tương tác trực tuyến giữa các bộ, ngành với các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân trong tham vấn chính sách, quy định. 

Đến nay, Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh đã cập nhật 17.687 quy định hiện hành, 352 quy định dự kiến ban hành trong 9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.029 quy định kinh doanh để tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân và theo dõi quá trình thực thi các phương án cải cách. 

Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5.187 TTHC thuộc hơn 100 lĩnh vực. Đến nay, cả nước đã thành lập tổng số 11.700 bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết TTHC. Số TTHC được đưa ra thực hiện tại bộ phận một cửa các cấp đạt trung bình 96,9%... 

Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định, tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến trong thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Nhiều sở đã có chuyển biến tích cực với số hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong tháng 8.2022 đạt trên 80%, trong đó có 4 sở đạt 100% gồm: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó, một số sở mặc dù có chuyển biến nhưng kết quả đạt được chưa cao như Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, đến nay, 100% đơn vị chưa đạt mục tiêu về tỷ lệ hồ sơ TTHC cấp huyện, cấp xã sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, huyện Văn Giang trong tháng 8.2022 chỉ có trên 7,2% hồ sơ TTHC cấp huyện và 1,5% hồ sơ TTHC cấp xã sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu: Để đạt mục tiêu của năm 2022, các đơn vị có tỷ lệ hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt thấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn khẩn trương, tích cực cập nhật, xử lý hồ sơ trực tuyến. Các huyện, thị xã, thành phố ngoài thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC cấp huyện sử dụng dịch vụ công trực tuyến cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC trực tuyến. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

Tin liên quan

Nâng cao năng lực quản trị và hành chính công (09/11/2022 7:40 SA)

Triển khai công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực...(27/07/2022 7:52 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm...(13/01/2023 10:02 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên 2023(26/12/2022 3:36 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2022(15/12/2022 9:12 CH)

Nâng cao năng lực quản trị và hành chính công (09/11/2022 7:40 SA)

Triển khai công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực...(27/07/2022 7:52 SA)

°
708 người đang online