Công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Đăng ngày 16 - 09 - 2022
100%

Ngày 13/9/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 4968/BYT-DP về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

- Quán triệt các quan điểm chỉ đạo và tập trung thực hiện các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ; tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Công điện của Thủ tướng chính phủ: Công điện 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022, Công điện 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 và các hướng dẫn của Bộ Y tế: Công văn số 4163/BYT-DP ngày 04/8/2022; Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022; Quyết định số 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022 về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ;

- Khẳng định vắc xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng, chống dịch Covid-19 để đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin và hoàn thành để hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo thành lập các Tổ công tác đặc biệt với sự tham gia của chính quyền địa phương, ngành y tế và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc vận động và rà soát đối tượng tiêm chủng; tăng cường tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động, tại nhà, tổ chức tiêm vét tại vùng có tỷ lệ tiêm thấp, tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin và phòng, chống dịch; tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về tiêm vắc xin với các hình thức, thời lượng, thời điểm phù hợp và chỉ đạo thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu tiêm chủng đảm bảo thường xuyên, kịp thời, đầy đủ;

- Chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực giám sát, chẩn đoán, điều trị; tăng cường giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch; đẩy mạnh giám sát tại các cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; tổ chức tốt việc phân luồng, thu dung, cấp cứu, cách ly, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị hiệu quả các ca mắc bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong.

- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho công tác phòng, chống dịch; kiện toàn các lực lượng phòng, chống dịch và tiếp tục động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ với các cán bộ y tế trên địa bàn; chỉ đạo Sở Y tế và Sở Tài chính phối hợp thực hiện đúng, đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Tài chính về kinh phí chi cho các hoạt động phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực quyết tâm lớn và hành động quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Pasteur, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn để tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, chỉ đạo tuyến; định kỳ phối hợp tổ chức giao ban và kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Pasteur, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tập trung triển khai các nhiệm vụ để phòng, chống dịch và hỗ trợ các địa phương.

Tin liên quan

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kinh doanh hàng hải (28/09/2022 7:44 SA)

Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo...(26/09/2022 9:55 SA)

Công văn về việc tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình...(23/09/2022 8:37 SA)

Công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Adeno(23/09/2022 8:35 SA)

Sử dụng kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định quy hoạch di tích(23/09/2022 9:12 SA)

Tin mới nhất

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kinh doanh hàng hải (28/09/2022 7:44 SA)

Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo...(26/09/2022 9:55 SA)

Công văn về việc tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình...(23/09/2022 8:37 SA)

Công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Adeno(23/09/2022 8:35 SA)

Sử dụng kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định quy hoạch di tích(23/09/2022 9:12 SA)

°
733 người đang online