Tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 01 - 08 - 2022
100%

Ngày 28/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1953/UBND-KT2 về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thị trường nhà ở và thị trường bất động sản, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

* Sở xây dựng: Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm soát việc thực hiện quy hoạch xây dựng. Thực hiện kịp thời công bố, công khai thông tin về quy hoạch xây dựng, thông tin về các dự án nhà ở, phát triển đô thị. Thường xuyên đăng tải thông tin, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chỉ tham gia giao dịch tại các dự án bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong việc huy động vốn của dự án phát triển nhà ở, đặc biệt là hình thức huy động vốn bằng việc bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai.

- Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thành lập, hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật hệ thống thông tin để nắm bắt diễn biến của thị trường để kịp thời có biện pháp bình ổn thị trường khi có dấu hiệu không bình thường hoặc biến động lớn.

* Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức rà soát, lập, điều chỉnh, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai thông tin các dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất; tham mưu xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Kịp thời tham mưu xác định giá đất trình phê duyệt để các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và không gây thất thoát ngân sách.

- Tăng cường việc giám sát thực hiện tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường; kiểm soát việc tăng giá đất đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tránh ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.

* Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng một phần dự án, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thành viên góp vốn, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án bất động sản đảm bảo khi thay đổi/điều chỉnh chủ đầu tư dự án phải đủ điều kiện năng lực, triển khai dự án đảm bảo đúng yêu cầu đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư nhà ở, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, dự án nhà đầu tư không còn đủ năng lực, khả năng thực hiện; đảm bảo việc thực hiện đầu tư, thu hút đầu tư phù họp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, nhà ở của tỉnh.

Ngoài ra, trong Công văn cũng nêu rõ nhiệm vụ của Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 1953/UBND-KT2.

Tin liên quan

UBND tỉnh thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 (28/09/2022 7:55 SA)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh(23/09/2022 10:00 SA)

Triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh(16/09/2022 9:02 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh(15/09/2022 9:00 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(07/09/2022 8:11 SA)

Tin mới nhất

UBND tỉnh thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 (28/09/2022 7:55 SA)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh(23/09/2022 10:00 SA)

Triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh(16/09/2022 9:02 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh(15/09/2022 9:00 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(15/09/2022 2:03 CH)

°
705 người đang online