Tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đăng ngày 31 - 08 - 2022
100%

Ngày 31/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2305/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của nhiều biến thể mới có nguy cơ xuất hiện ở Việt Nam và bùng phát dịch trở lại, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Thường xuyên tập trung nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh, đánh giá nghiêm túc, thực tế, khách quan về tình hình dịch bệnh; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia, Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, Công văn số 1378-CV/TU ngày 18/8/2022 của Tỉnh ủy và các văn bản liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19. Chủ động chỉ đạo, triển khai các phương án phòng, chống dịch theo thẩm quyền được giao và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

+ Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thể hiện trách nhiệm, thống nhất về nhận thức và hành động trong phòng, chống dịch bệnh; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, xác định trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo, thổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Rà soát và kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện phòng, chống dịch. Kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch có hiệu quả không để dịch bệnh bùng phát trở lại để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội; đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

+ Quán triệt, tuyên truyền đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin, coi vắc xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng, chống dịch COVID-19, việc tiêm vắc xin phòng ngừa dịch COVID-19 là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân. Bảo đảm an toàn, an ninh, an dân trong phòng, chống dịch; ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, xuyên tạc, thông tin sai sự thật để chống phá Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo sinh kế, công ăn việc làm, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 2305/UBND-KGVX.

Tin liên quan

UBND tỉnh thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 (28/09/2022 7:55 SA)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh(23/09/2022 10:00 SA)

Triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh(16/09/2022 9:02 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh(15/09/2022 9:00 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(07/09/2022 8:11 SA)

Tin mới nhất

UBND tỉnh thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 (28/09/2022 7:55 SA)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh(23/09/2022 10:00 SA)

Triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh(16/09/2022 9:02 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh(15/09/2022 9:00 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(15/09/2022 2:03 CH)

°
720 người đang online