Hưng Yên: 60% số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động khá, tốt

Đăng ngày 02 - 08 - 2022
100%

Toàn tỉnh hiện nay có 350 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động. Theo đánh giá, xếp loại hợp tác xã của Chi cục Phát triển nông thôn, đến nay, 60% số hợp tác xã nông nghiệp xếp loại hoạt động khá, tốt; 25% số hợp tác xã nông nghiệp xếp loại hoạt động trung bình; còn lại là các hợp tác xã hoạt động yếu và chưa đánh giá, xếp loại do chưa đủ 12 tháng hoạt động. 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức thẩm định, hỗ trợ vốn, máy móc, thiết bị cho 24 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Hưng Yên: Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ(10/08/2022 7:53 SA)

Bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án giao thông(10/08/2022 7:52 SA)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm một số mô hình sản xuất nhãn ở thành phố Hưng Yên và huyện...(08/08/2022 8:03 SA)

Rau màu vụ xuân - hè bán được giá, dễ tiêu thụ(04/08/2022 7:26 SA)

Hưng Yên: Thu hút dự án vốn đầu tư trong nước(03/08/2022 7:34 SA)

Tin mới nhất

Hưng Yên: Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ(10/08/2022 7:53 SA)

Bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án giao thông(10/08/2022 7:52 SA)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm một số mô hình sản xuất nhãn ở thành phố Hưng Yên và huyện...(08/08/2022 8:03 SA)

Hấp dẫn không gian du lịch sinh thái mùa nhãn chín(07/08/2022 7:51 SA)

Hưng Yên: Ấn tượng số thu ngân sách từ tiền sử dụng đất(07/08/2022 7:46 SA)

°
803 người đang online