Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đăng ngày 11 - 08 - 2022
100%

Ngày 11.8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng bằng hình thức trực tuyến.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số văn bản như: Thông báo số 16-TB/TW ngày 7.7.2022 của Bộ Chính trị kết luận về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18.7.2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18.7.2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW ngày 18.7.2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026; Kết luận số 39-KL/TW ngày 18.7.2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao sự chủ động, tích cực của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng thời lưu ý Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ động quyết định thực hiện một số mô hình sau: hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện. Tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình sau: Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy tỉnh đồng thời là giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện; Chánh Văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình trên thì chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh việc tinh giản biên chế, không chỉ tập trung vào việc giảm số lượng mà cần cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ. 

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu xử lý nghiêm đối với các địa phương, đơn vị giao biên chế không đúng thẩm quyền, vượt quá số lượng cho phép. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm, khung năng lực làm việc; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hệ thống tiền lương, tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả cao nhất…  

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia...(29/09/2022 8:25 SA)

Hội nghị trực tuyến thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(29/09/2022 8:24 SA)

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp(27/09/2022 7:34 SA)

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027(26/09/2022 7:35 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình...(26/09/2022 7:32 SA)

Tin mới nhất

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Cuba(30/09/2022 8:28 SA)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia...(29/09/2022 8:25 SA)

Hội nghị trực tuyến thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(29/09/2022 8:24 SA)

Đánh giá mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa(29/09/2022 8:22 SA)

Ngày thứ hai diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh(29/09/2022 8:21 SA)

°
715 người đang online