Ký kết chương trình phối hợp về thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2022 - 2026

Đăng ngày 22 - 06 - 2022
100%

Ngày 22.6, tại hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy diễn ra hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp về thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021; ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2022 - 2026 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh dự.
 

Các đại biểu dự hội nghị
 

Trong 5 năm qua (2016 - 2021), Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tổ chức các hoạt động phối hợp một cách toàn diện, hiệu quả, theo chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và chương trình phối hợp đã ký kết. Công tác dân vận của Công an tỉnh được đẩy mạnh hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng tham mưu, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tổ chức thực hiện công tác dân vận. Việc thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tích cực; nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong hệ thống chính trị được phát huy và nhân rộng. Những kết quả đạt được góp phần quan trọng vào việc xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trên địa bàn.

 

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh tiến hành ký kết chương trình phối hợp
 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, 2 cơ quan đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2022 - 2026. Trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên các đoàn thể, cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở đơn vị, địa phương; chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt 12 quy chế dân chủ trong lực lượng công an; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân…

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dồn sức xuống đồng gieo cấy lúa mùa(01/07/2022 9:50 CH)

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Đảng ủy Công an tỉnh(01/07/2022 9:49 CH)

6 tháng đầu năm, huyện Phù Cừ triển khai thực hiện 52 công trình đầu tư công(01/07/2022 9:40 CH)

6 tháng đầu năm 2022, Hưng Yên thu ngân sách Nhà nước tăng trên 164%(29/06/2022 7:52 SA)

Hội nghị báo cáo viên tháng 6.2022(29/06/2022 7:50 SA)

°
897 người đang online