Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng ngày 18 - 05 - 2022
100%

Ngày 18.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW). Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự chỉ đạo, chủ trì buổi toạ đàm; đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi toạ đàm.

Các đại biểu dự tọa đàm
 

Phát biểu chỉ đạo buổi tọa đàm, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả hơn việc ghi Sổ ghi danh tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, thực chất và hiệu quả hơn.Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gợi mở định hướng một số vấn đề trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cần được các đại biểu tham dự buổi toạ đàm tập trung làm rõ...

Tại buổi tọa đàm, tham luận của các đại biểu đã  đi sâu vào một số nội dung như: Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng nhằm triển khai có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW; giải pháp triển khai Sổ ghi danh tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW trong cán bộ, đảng viên khối cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp…

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, ban tuyên giáo các cấp cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp để tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt chi bộ và giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và các cấp học, bậc học; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là ở cơ sở...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hưng Yên: Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022(01/07/2022 9:52 CH)

Dồn sức xuống đồng gieo cấy lúa mùa(01/07/2022 9:50 CH)

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Đảng ủy Công an tỉnh(01/07/2022 9:49 CH)

Dâng hoa nhân kỷ niệm 107 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh(01/07/2022 9:42 CH)

6 tháng đầu năm, huyện Phù Cừ triển khai thực hiện 52 công trình đầu tư công(01/07/2022 9:40 CH)

°
941 người đang online