Nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới do UBND cấp huyện, xã làm chủ đầu tư

Đăng ngày 05 - 05 - 2022
100%

Ngày 04/5/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 1113/UBND-KT1 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới do UBND cấp huyện, xã làm chủ đầu tư.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo một số nội dung như sau:

- Về công tác quy hoạch, xác định vị trí, quy mô các dự án khu dân cư

+ Uỷ ban nhân dân các huyện khẩn trương chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch chung các thị trấn, quy hoạch chung xây dựng xã (trên cơ sở quy hoạch xây dựng nông thôn mới) để làm cơ sở xác định vị trí, quy mô dự án khu dân cư, đầu tư các dự án hạ tầng đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng nhà ở các khu dân cư. Thời gian rà soát quy hoạch và lập quy chế quản lý kiên trúc trong năm 2022.

+ Xác định vị trí khu dân cư: Vị trí dự án khu dân cư phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nghiên cứu lựa chọn khu vực liền kề với khu dân cư hiện hữu để kết hợp mở rộng, cải tạo chỉnh trang khu dân cư cũ, kết nối và đầu tư đồng bộ hạ tầng cho cả khu vực; hạn chế lựa chọn các vị trí tiếp giáp với các tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ. Hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận vị trí xây dựng khu dân cư mới cần bao gồm nội dung: Phương án quy hoạch mặt bằng sơ bộ; sơ bộ phương án tài chính (khái toán tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng, chi phí giải phóng mặt bằng, dự kiến nguồn thu được từ đấu giá đất và việc sử dụng nguồn thu này).

+ Quy hoạch chi tiết (hoặc tổng mặt bằng) khu dân cư: Việc lập quy hoạch chi tiết (hoặc tổng mặt bằng) khu dân cư đảm bảo phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng hiện hành, đảm bảo khai thác hiệu quả sử dụng đất. Đối với khu dân cư thuộc xã đô thị loại V hoặc trong khu vực định hướng phát triển đô thị thì lập quy hoạch theo tiêu chí đô thị. Đối với khu dân cư tiếp giáp với đường tỉnh, đường quốc lộ thì phải quy hoạch hệ thống đường gom khu dân cư để kết nối đường tỉnh, đường quốc lộ thông qua đường bên, nút giao; không quy hoạch dãy nhà ở bám trực tiếp vào đường tỉnh, đường quốc lộ. Nội dung quy hoạch chi tiết (tổng mặt bằng) phải thể hiện chi tiết, đầy đủ cơ cấu sử dụng đất; diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất của từng ô đất; thể hiện rõ chỉ giới đường đỏ; chỉ giới xây dựng. Đối với từng lô đất xây nhà ở phải thể hiện rõ chỉ tiêu mật độ xây dựng, khoảng lùi công trình, hệ số sử dụng đất, số tầng, chiều cao công trình, cao độ nền xây dựng, cao độ các sàn; phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ (mặt đứng, mặt cắt dọc, phối cảnh…) với mục tiêu không để nhà cửa xây dựng lổn nhổn mà phải đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, tạo vẻ đẹp cho các huyện, thị xã, thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung).

- Về quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng; tổ chức đấu giá đất và quản lý đầu tư xây dựng nhà ở:

+ Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng: tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và đầu tư xây dựng hạ tầng các dự án khu dân cư bảo đảm các quy định của pháp luật về đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản QPPL có liên quan. Khu vực thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở phải được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trước khi tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở: Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở được thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai, Luật đấu giá tài sản sau khi đã đầu tư xong hạ tầng dự án. Nội dung hồ sơ đấu giá ngoài các quy định của Luật đấu giá tài sản cần bổ sung thể hiện rõ các chỉ tiêu của từng lô đất đấu giá (theo quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng đã được phê duyệt); các điều kiện,  yêu cầu về thời gian xây dựng, tuân thủ quy hoạch xây dựng, để làm cơ sở kiểm soát, quản lý việc xây dựng nhà ở sau khi trúng đấu giá.

- Quản lý việc đầu tư xây dựng nhà ở: Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm giám sát, quản lý việc xây dựng nhà ở của người dân khi trúng đấu giá đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch chi tiết (tổng mặt bằng), quy chế quản lý kiến trúc, phương án tổ chức đấu giá; tổ chức cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép được cấp đối với công trình nhà ở thuộc đối tượng phải có Giấy phép xây dựng.

Nội dung Công văn 1113/UBND-KT1 ngày 04/5/2022.

Tin liên quan

Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh(11/05/2022 3:20 CH)

Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên...(06/05/2022 3:19 CH)

Công văn của UBND tỉnh thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng, chống đuối...(06/05/2022 3:04 CH)

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5(26/04/2022 7:29 SA)

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng dịp Lễ 30/4 và 01/5(25/04/2022 4:43 CH)

Tin mới nhất

Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh(11/05/2022 3:20 CH)

Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên...(06/05/2022 3:19 CH)

Công văn của UBND tỉnh thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng, chống đuối...(06/05/2022 3:04 CH)

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5(26/04/2022 7:29 SA)

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng dịp Lễ 30/4 và 01/5(25/04/2022 4:43 CH)

°
1550 người đang online