Công văn của UBND tỉnh thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Đăng ngày 06 - 05 - 2022
100%

Ngày 05/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1118/UBND-KGVX về việc thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương:

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em trong đó có phòng, chống đuối nước cho trẻ em, Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 050502022 về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về trẻ em và Công văn số 880/UBND-KGVX ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em.

+ Chỉ đạo, tổ chức, phối hợp giữa các ngành, các tổ chức, đặc biệt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ chức, các thành viên Ban Bảo vệ trẻ em cấp xã, cá nhân tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời gian bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn cho trẻ em nhất là đuối nước. Tổ chức vận động các hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, bảo đảm an toàn cho trẻ em.

- UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

+ Rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm (hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước...) có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn; triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục (như làm rào chắn, biển cảnh cáo; cảnh giới, nhắc nhở...).

+ Tăng cường kêu gọi xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi trong các cơ sở giáo dục.

+ Chỉ đạo hưởng dẫn việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè.

+ Chủ động bố trí ngân sách hăng năm của địa phương để thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; vận động xã hội xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh và các nguồn nước mở an toàn để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn cho trẻ em, nhất là địa bàn đã xảy ra đuối nước trẻ em; xem xét hỗ trợ kinh phí phù hợp đối với việc học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho học sinh, trẻ em.

+ Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em của các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước tại đơn vị, địa phương.

 Nội dung chi tiết tại Công văn số 1118/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh(11/05/2022 3:20 CH)

Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên...(06/05/2022 3:19 CH)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới do UBND...(05/05/2022 3:15 CH)

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5(26/04/2022 7:29 SA)

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng dịp Lễ 30/4 và 01/5(25/04/2022 4:43 CH)

Tin mới nhất

Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh(11/05/2022 3:20 CH)

Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên...(06/05/2022 3:19 CH)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới do UBND...(05/05/2022 3:15 CH)

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5(26/04/2022 7:29 SA)

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng dịp Lễ 30/4 và 01/5(25/04/2022 4:43 CH)

°
1538 người đang online