Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

Đăng ngày 28 - 04 - 2022
100%

Ngày 28.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” (gọi tắt là Chương trình). Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
 

Đề dẫn hội nghị nêu rõ, Chương trình xác định 2 mục tiêu lớn, một là, tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên và nhi đồng kiên định lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, có tay nghề cao. Hai là, khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, chương trình xác định 2 nhóm chỉ tiêu cơ bản gồm: Chỉ tiêu về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; chỉ tiêu về khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Để thực hiện các mục tiêu này, chương trình đề ra các nhóm giải pháp cụ thể.

Trên cơ sở đề dẫn hội nghị, đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo, hiệu quả; những mô hình tiêu biểu có thể áp dụng được trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong chương trình; phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, đề xuất phương pháp, cách thức cần tập trung thực hiện trong quá trình triển khai thực hiện chương trình nhằm hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu bật ý nghĩa, vai trò của việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Để chương trình đạt hiệu quả cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quan tâm của chính quyền và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đội ngũ làm nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, tăng cường thực hiện việc nêu gương; tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam và Đội TNTP Hồ Chí Minh; xây dựng, thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng…

Tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong tỉnh bám sát mục tiêu của chương trình và nội dung chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10.1.2022 của UBND tỉnh về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hưng Yên: Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022(01/07/2022 9:52 CH)

Dồn sức xuống đồng gieo cấy lúa mùa(01/07/2022 9:50 CH)

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Đảng ủy Công an tỉnh(01/07/2022 9:49 CH)

Dâng hoa nhân kỷ niệm 107 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh(01/07/2022 9:42 CH)

6 tháng đầu năm, huyện Phù Cừ triển khai thực hiện 52 công trình đầu tư công(01/07/2022 9:40 CH)

°
1031 người đang online