Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng dịp Lễ 30/4 và 01/5

Đăng ngày 25 - 04 - 2022
100%

Ngày 22/04/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1003/UBND-KGVX về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng dịp Lễ 30/4 và 01/5.

Theo đó,  nhằm phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng xảy ra trong dịp Lễ 30/4 và 01/5, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thống tin thuộc phạm vi quản lý, cụ thể:

- Phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát, hỗ trợ, ứng cứu và khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng 24/7.

- Yêu cầu các đơn vị chuyên trách, đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn, an ninh mạng (nếu có) củng cố và ưu tiên nguồn lực, nhân lực cho nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các hệ thống thông tin.

- Chủ động rà soát các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý và triển khai các giải pháp phòng ngừa và khắc phục triệt để các lỗ hổng, điểm yếu đã được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông cảnh báo như: các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng Microsoft từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2022; lỗ hổng bảo mật Spring4shell,…

- Bảo đảm duy trì, kết nối, kịp thời chia sẻ thông tin với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 1003/ UBND-KGVX.

Tin liên quan

Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh(11/05/2022 3:20 CH)

Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên...(06/05/2022 3:19 CH)

Công văn của UBND tỉnh thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng, chống đuối...(06/05/2022 3:04 CH)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới do UBND...(05/05/2022 3:15 CH)

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5(26/04/2022 7:29 SA)

Tin mới nhất

Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh(11/05/2022 3:20 CH)

Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên...(06/05/2022 3:19 CH)

Công văn của UBND tỉnh thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng, chống đuối...(06/05/2022 3:04 CH)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới do UBND...(05/05/2022 3:15 CH)

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5(26/04/2022 7:29 SA)

°
1409 người đang online