Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai áp dụng hoá đơn điện tử trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 07 - 04 - 2022
100%

Ngày 06/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về việc triển khai áp dụng hoá đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thành công hoá đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ; thúc đẩy chuyển đổi số cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần khắc phục tình trạng sử dụng hoá đơn không hợp pháp, tình trạng làm giả hoá đơn, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Kế hoạch yêu cầu bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện; Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị (thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Thường trực) chủ động triển khai các nội dung công việc được phân công đạt chất lượng và thời gian quy định, bảo đảm đến 31/5/2022 phải hoàn thành và phấn đấu 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/NĐ-CP của Chính phủ.

Kế hoạch giao Cục Thuế tỉnh: Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc áp dụng hoá đơn điện tử và những nội dung mới của hoá đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính. Chuẩn bị và cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp từng đối tượng khác nhau và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện. Công bố đường dây nóng của Cục thuế tỉnh và Chi cục Thuế các khu vực. Thường xuyên nắm bắt vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong thời gian đầu thực hiện hoá đơn điện tử để hỗ trợ xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. Thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhanh kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử về kế hoạch triển khai áp dụng hoá đơn điện tử để chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin sẵn sàng áp dụng hoá đơn điện tử theo thông báo của cơ quan thuế (Tháng 3/2022). Thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị các giải pháp và cơ sở hạ tâng công nghệ thông tin đáp ứng về cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử cho khách hàng (Tháng 3/2022). Tổ chức tập huấn chính sách hoá đơn điện tử theo quy định tại Luật quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính và quy trình hoá đơn điện tử cho người nộp thuế và cán bộ thuế (Thán 3/2022). Triển khai áp dụng hoá đơn điện tử trên địa bàn tỉnh theo văn bản hướng dẫn của Tổng Cục thuế, tiếp nhận đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử, tiếp nhận dữ liệu và cấp mã các cơ quan thuế đối với hoá đơn có mã, tiếp nhận dữ liệu hoá đơn không có mã của cơ quan thuế và dữ liệu hoá đơn điện tử (Từ tháng 4/2022). Khai thác sử dụng hoá đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế: Kiểm soát thông tin hoá đơn điện tử, quản lý rủi ro hoá đơn điện tử; tổng hợp, khai thác, phân tích dữ liệu hoá đơn điện tử để đề xuất, tham mưu các biện pháp quản lý thuế. Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các phòng, Chi Cục Thuế các khu vực triển khai hoá đơn điện tử theo Kế hoạch (Báo cáo hàng tuần từ tháng 4/2022). Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai hoá đơn điện tử trên địa bàn, báo cáo Ban chỉ đạo và Tổng cục Thuế (Tháng 7/2022).

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 06/4/2022.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ...(20/05/2022 8:42 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/05/2022 8:12 SA)

°
869 người đang online