Tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TU ngày 27/03/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng ngày 31 - 03 - 2022
100%

Ngày 29/03/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 747/UBND-TH về việc tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TU ngày 27/03/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

- Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 1366/UBND-TH ngày 09/06/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường công tác quản lý nhà nước, đưa các lĩnh vực đã được nêu tại Chỉ thị số 44-CT/TU vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm.

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn (từ nguồn ngân sách chi thường xuyên hàng năm), chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch theo đúng trình tự cấp độ quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, nguyên tắc tuân thủ giữa các cấp độ, các loại quy hoạch.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành đồng bộ các quy định, tăng cường phân cấp, phân quyền về quản lý đất đai, chính sách thu hồi đất, GPMB, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận đất đai; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò quản lý nhà nước và nhận thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai.

- Rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý xây dựng và mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; triển khai thực hiện tốt Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/10/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách; triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, quản lý sử dụng đất đai, mua sắm và sử dụng tài sản công... để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo đúng quy định; tiếp nhận và kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; tiếp nhận và kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định, ngay từ cơ sở, không để phức tạp, kéo dài, hình thành “điểm nóng”, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân nhằm hạn chế tình trạng phát sinh đơn thư, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Tiếp tục xây dựng kế hoạch xử lý các công trình vi phạm trước khi có Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh, không để phát sinh những trường hợp vi phạm mới; tập trung giải quyết các vi phạm đã xảy ra theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm và tái phạm. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm.

Toàn văn Công văn số 747/UBND-TH.

Tin liên quan

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ...(20/05/2022 8:42 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/05/2022 8:12 SA)

Tin mới nhất

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ...(20/05/2022 8:42 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/05/2022 8:12 SA)

°
274 người đang online