Hưng Yên tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022

Đăng ngày 27 - 12 - 2022
100%

Ngày 27/12, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa sau 5 năm, giai đoạn 2018- 2022 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cấp Bằng công nhận. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
 

Năm 2022, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Toàn tỉnh có trên 5.000 mô hình kinh tế trang trại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh còn 1,93%, trên 95% hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Toàn tỉnh có 1.293 đám cưới, 1.108 đám tang thực hiện nếp sống văn minh; 602 khu dân cư không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang; 100% thôn, làng đã có quy hoạch nghĩa trang và gần 500 khu dân cư xây dựng nghĩa trang nhân dân đồng bộ. 100% các làng, khu phố văn hóa trên địa bàn xây dựng được hương ước, quy ước trong đó có quy định về nếp sống văn hóa, quy định về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Toàn tỉnh có gần 3.000 CLB sở thích trong đó có trên 1.000 CLB văn nghệ, thể dục, thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả. 100% số xã, phường, thị trấn có bãi thu gom, chôn lấp rác thải, 832 tổ tự quản về môi trường, trên 30.000 hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được quan tâm. Phong trào xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh được tăng cường góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tiến bộ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. 
Phong trào người tốt, việc tốt tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành mục tiêu phấn đấu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mỗi cá nhân và gia đình. Năm 2022, toàn tỉnh có 92,2 % số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 89,7% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa; 9.932 gia đình được công nhận danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp; có 92% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa... 
Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận nêu ra một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội ở một số nơi còn chưa được khắc phục triệt để; tiến độ xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh còn thiếu, chưa đạt chuẩn...                       
Năm 2023, toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua TDĐKXDĐSVH; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm văn hóa cơ sở. Lồng ghép các nhiệm vụ của phong trào vào các phong trào thi đua yêu nước khác. Quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng thiết chế văn hóa đi đôi với đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội khác trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của các Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp, đánh giá công tác triển khai phong trào tại địa phương. Tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa đạt chuẩn theo quy định....                                          
Đối với việc thẩm định xét và công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 5 năm, giai đoạn 2018-2022, trong tổng số 199 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký, đề nghị xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa sau 5 năm có 170 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được thẩm định đánh giá đạt 90 điểm trở lên, đủ điều kiện đề nghị xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa sau 5 năm, giai đoạn 2018-2022.     

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công cuộc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân, do đó các ngành thành viên và thành viên tham gia Ban chỉ đạo phải nâng cao nhận thức, tích cực tham gia góp ý để thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo. Định kỳ gửi các thông tin đánh giá của ngành thành viên về Ban chỉ đạo, lấy đó là cơ sở đánh giá, xem xét, thẩm định cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa, biểu dương mô hình, điển hình tốt đi đôi với phê phán, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm, chú trọng việc tuyên truyền, biểu dương những mô hình văn hóa, gương thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh để nhân rộng ra trong cộng đồng và toàn xã hội. Tổ chức việc đánh giá, kiểm tra công tác triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH tại các địa phương, từ đó xây dựng cơ chế, chủ trương phù hợp. Định kỳ sơ kết, tổng kết quá trình triển khai thực hiện qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH...

Tin liên quan

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và...(28/03/2023 8:48 SA)

Giám sát thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại tỉnh Hưng Yên(15/03/2023 8:59 SA)

Giám sát việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông(27/12/2022 7:20 SA)

Họp bàn tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên...(07/12/2022 7:45 CH)

Trường THCS Trưng Trắc: Kỷ niệm 60 năm thành lập(20/11/2022 8:17 SA)

Tin mới nhất

Ban chỉ đạo 138 tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023(30/03/2023 8:07 SA)

Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên và Nghệ An trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp tác cùng phát triển(30/03/2023 7:20 SA)

Triển khai nhiệm vụ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2023 (30/03/2023 1:15 CH)

Xã Yên Phú đi đầu trong liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản(29/03/2023 8:12 SA)

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp(29/03/2023 10:38 SA)

°
265 người đang online