Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
100%

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính(22/06/2022 7:29 SA)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(30/12/2021 8:56 SA)

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2022(28/12/2021 8:59 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022(27/12/2021 1:52 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng yên giai đoạn 2021-2025(08/12/2021 11:07 SA)

°
851 người đang online