Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em

Đăng ngày 11 - 01 - 2022
100%

Ngày 10/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 42/UBND-KGVX về việc tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: Số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng đào tạo, giáo dục; số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến các thành viên trong nhà trường và gia đình người học về các quyền của trẻ em, trách nhiệm việc thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em; công tác tư vấn, hỗ trợ gia đình người học về các biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ em, kỹ năng kiềm chế cảm xúc bản thân trong quá trình dạy trẻ học tập.

- Đẩy mạnh công tác phát hiện các biểu hiện bất thường của người học, cung cấp thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, Tổng đài diện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các cơ quan liên quan nhằm phối hợp trong công tác nắm bắt thông tin, phòng ngừa, can thiệp sớm, giúp giảm thiểu hậu quả do bạo hành và xâm hại trẻ gây ra.

- Chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học; phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, không thông tin kịp thời các vụ việc đến cơ quan chức năng để xem xét, xử lý.

- Kiểm tra, xử lý kịp thời những cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của nhà nước, của ngành Giáo dục/ngành Lao động - Thương binh và xã hội về công tác bảo vệ trẻ em, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

Toàn văn Công văn số 42/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19(14/01/2022 4:33 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát...(11/01/2022 11:07 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ...(11/01/2022 11:04 SA)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng,...(31/12/2021 3:35 CH)

Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia cung cấp thông tin về người nghiện ma tuý, người sử dụng...(23/12/2021 4:46 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19(14/01/2022 4:33 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát...(11/01/2022 11:07 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ...(11/01/2022 11:04 SA)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng,...(31/12/2021 3:35 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án có sử dụng đất(30/12/2021 8:13 SA)

°
1396 người đang online