Kế hoạch của UBND tỉnh hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 17 - 09 - 2021
100%

Ngày 16/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch đề ra mục tiêu chung như sau:

- Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

- Phát huy tối đa sự vào cuộc của các cấp chính quyền, viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư để hỗ trợ phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là cơ sở nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

- Tăng cường liên kết với các cộng đồng khởi nghiệp, thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước; tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, bản tin,...) và đặc biệt trên các nền tảng số (fanpage, zalo,...); tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân đối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tổ chức đào tạo, tập huấn cho khoảng 10.000 lượt người các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Khuyến khích thành lập: "Câu lạc bộ khởi nghiệp", "Không gian làm việc chung", cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật tại các trường cấp trung học, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh dựa trên nền tảng là sự kết hợp xu hướng chuyển đổi số với hoạt động nghiên cứu của học sinh, sinh viên. Phấn đấu xây dựng 02 cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung (dự kiến: 01 cơ sở đặt tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, 01 cơ sở đặt tại Trung tâm Thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).

- Tăng cường hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại các địa phương; 100% huyện, thị xã, thành phố ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp cấp huyện.

- Hằng năm, hỗ trợ xây dựng và phát triển thành công 3-5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ ít nhất 01 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhận được vốn tài trợ từ các nhà đầu tư.

- Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên.

- Hằng năm, tổ chức đào tạo tăng tốc khởi nghiệp cho các dự án khởi nghiệp (các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thành lập từ 01 đến 05 năm). Hỗ trợ vận động viên đạt thành tích cao trong hoạt động thi đấu thể thao chuyên nghiệp sau khi giải nghệ có nhu cầu khởi ngiệp.

- Hình thành và phát triển Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh theo mô hình Trung tâm phát triển cộng đồng và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Kế hoạch nêu rõ đối tượng hỗ trợ như sau:

- Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, phải đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

+ Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi ngiệp đổi mới sáng tạo.

Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Kế hoạch số 142/KH-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(16/10/2021 1:39 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng...(30/09/2021 9:20 SA)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp...(30/09/2021 1:51 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030(30/09/2021 1:47 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai...(28/09/2021 2:07 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(16/10/2021 1:39 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng...(30/09/2021 9:20 SA)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp...(30/09/2021 1:51 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030(30/09/2021 1:47 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai...(28/09/2021 2:07 CH)

°
860 người đang online