Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ Ba

Đăng ngày 16 - 09 - 2021
100%

Sáng ngày 16.9, tại Hội trường HĐND - UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII tổ chức Kỳ họp Ba - Kỳ họp chuyên đề. Dự họp có các ông: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các ông, bà trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Tại Kỳ họp thứ Hai - Kỳ họp chuyên đề diễn ra vào ngày 31/8/2021, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, đề nghị phê duyệt chủ trương đối với các dự án, công trình thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến đối với 45 dự án, công trình và Quyết nghị chấp thuận chủ trương đối với 34 công trình, dự án. Đồng thời, giao cho các cơ quan liên quan tiếp tục thẩm tra, nghiên cứu đối với các dự án, công trình thuộc danh mục đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025. Ngay sau Kỳ họp thứ Hai, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh sớm thống nhất dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Ba; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ động tiếp cận, tiếp tục khảo sát và tiến hành thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp để có thêm thông tin cung cấp cho đại biểu HĐND tỉnh xem xét quyết định. Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 64 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các công trình, dự án thuộc nhóm B, nhóm C làm căn cứ để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và thực hiện phân bổ vốn cho kế hoạch đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo. Các nội dung được quyết định tại Kỳ họp này là biện pháp quan trọng để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, góp phần tháo gỡ khó khăn nhằm khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử; thể hiện bản lĩnh, chính kiến, tập trung thảo luận, tranh luận, phân tích làm rõ tính cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp với thực tiễn và cân nhắc thật kỹ để đưa ra những quyết định đúng đắn trong từng nội dung của Kỳ họp, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri; tất cả vì chất lượng cuộc sống của người dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh ta trong tương lai.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ Ba - Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII

Tại Kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh trình 64 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư của các công trình, dự án đầu tư công.

Tiếp đó, Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra về các Báo cáo, Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp.

Kỳ họp tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại Kỳ họp. 100% đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao, biểu quyết thông qua 64 Nghị quyết chuyên đề về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư công.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: UBND tỉnh khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để triển khai các dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện các thủ tục đầu tư bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các dự án đầu tư đã được phê duyệt; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện. Tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng và các vướng mắc khác để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm của tỉnh; tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, kéo dài; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư; kiên quyết xử lý đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ. Trong những tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương cần khẩn trương rà soát, dự báo, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình trong năm, nhất là những chỉ tiêu còn thấp và các nhiệm vụ chưa đạt kết quả cao để chủ động có biện pháp thích hợp, thực hiện quyết liệt, hiệu quả gắn với kiểm tra, đôn đốc, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; quyết tâm và nỗ lực cao nhất để đảm bảo hoàn thành thắng lợi Kế hoạch của năm 2021. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các dự án HĐND tỉnh đã thông qua tại Kỳ họp hôm nay được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(16/10/2021 1:39 CH)

Quyết định của UBND tỉnh hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh...(15/10/2021 9:39 CH)

Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán...(15/10/2021 8:33 SA)

Phối hợp chặt chẽ, thống nhất cao để chuẩn bị tốt nhất Kỳ họp thứ Hai của Quốc hội(15/10/2021 8:10 SA)

Quyết định của UBND tỉnh hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh...(14/10/2021 9:41 CH)

°
64 người đang online