Triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Đăng ngày 09 - 09 - 2021
100%

Ngày 08/9, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2140/UBND-KT1 về việc triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Theo đó, thực hiện Công điện 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Để chủ động ứng phó thiên tai, nhất là nguy cơ xảy ra lũ, bão và mưa lớn kéo dài trên diện rộng nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên; tổ chức rà soát, cập nhật bổ sung các phương án ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương theo phương châm ”bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó thiên tai; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo điều hành, ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt là trường hợp xảy ra mưa, bão lớn, ngập lụt kéo dài trên diện rộng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị rà soát, chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ địa phương ứng phó với các tình huống thiên tai và tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu; bảo đảm an ninh, trật tự xã hội khi xảy ra thiên tai.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án bảo đảm an toàn đê điều, thủy lợi, phù hợp với diễn biến mưa lũ.

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, rà soát lực lượng, vật tư phương tiện, triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong trường hợp xảy ra mưa bão lớn và lũ, lụt kéo dài.

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm bố trí nguồn lực để duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục kịp thời sự cố đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các trọng điểm đê điều xung yếu và các công trình phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

- Sở Y tế phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng, cập nhật phương án bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 gắn với ứng phó thiên tai; sẵn sàng phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong điều kiện, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương.

- Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh tổ chức theo dõi sát tình hình thời tiết, kịp thời đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai sát với diễn biến thực tế, đảm bảo độ tin cậy để các cấp, ngành và Nhân dân biết, chủ động ứng phó có hiệu quả.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức kiểm tra rà soát phương án ứng phó thiên tai cụ thể, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể tại địa phương nhất là phương án di dời, sơ tán dân trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đê điều, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố để đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng phương tiện trang thiết bị theo phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác chủ động phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

- Các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống thiên tai gắn với phòng chống dịch Covid-19 để giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất./.

Nội dung chi tiết Công văn số 2140/UBND-KT1.

Tin liên quan

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh(11/09/2021 8:23 SA)

Tổ chức Tết Trung thu năm 2021(02/09/2021 10:55 SA)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch...(02/09/2021 8:07 SA)

Công văn của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công...(01/09/2021 8:16 SA)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh...(30/08/2021 4:23 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh(11/09/2021 8:23 SA)

Tổ chức Tết Trung thu năm 2021(02/09/2021 10:55 SA)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch...(02/09/2021 8:07 SA)

Công văn của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công...(01/09/2021 8:16 SA)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh...(30/08/2021 4:23 CH)

°
1117 người đang online