Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 11 - 09 - 2021
100%

Ngày 10/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2163/UBND-NC về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó,Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm việc thông báo trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản:

+ Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người có tài sản trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình được quy định tại Điều 47 Luật Đấu giá tài sản, đăng tải đầy đủ việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; giám sát chặt trẽ tổ chức đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá sau khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, trong đó chú trọng kiểm tra việc đưa thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng thời gian, nội dung quy định. Trường hợp phát hiện tổ chức đấu giá tài sản không đăng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản thì người có tài sản có thể xem xét, yêu cầu hủy hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản.

+ Trong trường hợp tổ chức đấu giá theo thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 53 Luật Đấu giá tài sản, người có tài sản cần đề nghị tổ chức đấu giá tài sản tiếp tục đăng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của cuộc đấu giá, tối đa hóa lợi ích cho Nhà nước.

+ Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương, trong đó, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoặc kiến nghị xử lý vi phạm đối với người có tài sản trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

+ Khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản cần căn cứ theo đúng các tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, không đặt thêm các yêu cầu không có cơ sở, không cần thiết đối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản (như đấu giá viên, người đại diện theo pháp luật phải tốt nghiệp đại học một số ngành học đặc biệt, phải là luật sư, có học vị thạc sỹ, tiến sỹ, tổ chức đấu giá phải thành lập chi nhánh và tổ chức cuộc đấu giá tại nhiều vùng miền khác nhau...);

+ Người có tài sản cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm đã bị báo chí phản ánh và cơ quan có thẩm quyền xử lý, nhất là hành vi không đăng thông báo công khai, thông báo công khai không đúng quy định việc đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Trường hợp cần thiết thì tổ chức đấu thầu để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo hình thức đấu thầu thì khuyến khích việc lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Đấu thầu theo các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

- Về việc đặt thêm yêu cầu, điều kiện không có cơ sở đối với người tham gia đấu giá: Người có tài sản đấu giá khi xây dựng phương án đấu giá không đặt thêm yêu cầu, điều kiện không có cơ sở đối với người tham gia đấu giá làm hạn chế việc đăng ký tham gia đấu giá; Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát, phát hiện các trường hợp người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá ngoài quy định của pháp luật, thực hiện xem xét, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Về việc đấu giá tài sản theo lô: Các cơ quan, tổ chức khi phê duyệt phương án đấu giá hoặc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá cần có phương án phù hợp, khả thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhiều người tham gia đấu giá, phát huy hiệu quả của hình thức đấu giá tài sản, đảm bảo tối đa hóa lợi ích của Nhà nước trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công; không thực hiện việc gom chung nhiều tài sản thành một tài sản duy nhất để bán theo lô (đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất), dẫn đến tài sản có giá khởi điểm cao, không tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá tài sản.

Toàn văn Công văn số 2163/UBND-NC.

Tin liên quan

Triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai(09/09/2021 8:28 SA)

Tổ chức Tết Trung thu năm 2021(02/09/2021 10:55 SA)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch...(02/09/2021 8:07 SA)

Công văn của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công...(01/09/2021 8:16 SA)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh...(30/08/2021 4:23 CH)

Tin mới nhất

Triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai(09/09/2021 8:28 SA)

Tổ chức Tết Trung thu năm 2021(02/09/2021 10:55 SA)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch...(02/09/2021 8:07 SA)

Công văn của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công...(01/09/2021 8:16 SA)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh...(30/08/2021 4:23 CH)

°
980 người đang online