Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
100%

Ngày 03/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1406/UBND-KGVX về việc quản lý, sử dụng kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19.

Theo đó, để việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả, bảo đảm các quy định của pháp luật, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

*Nguyên tắc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19:

- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý, phân phối, sử dụng kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 phải được thực hiện tập trung, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan nhằm phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 tiết kiệm, hiệu quả theo đúng mục đích vận động, nghiêm cấm sử dụng sai mục đích dưới bất kỳ hình thức nào.

- Đảm bảo không trùng lắp trong việc thanh quyết toán kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với nguồn ngân sách Nhà nước.

*Phân phối và sử dụng kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covd-19:

• Quản lý, phân phối và sử dụng kinh phí ủng hộ để mua vắc-xin phòng Covid-19:

-  Đối với cấp tỉnh:

+ Sở Y tế - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy quyết định dành một phần kinh phí trong tổng số kinh phí đã tiếp nhận ủng hộ để mua vắc-xin phòng Covid-19. Chủ trì tổng hợp nhu cầu mua, nhập khẩu vắc-xin và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 trên toàn tỉnh, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng số tiền được bổ sung để mua, nhập khẩu vắc-xin; quản lý, sử dụng vắc-xin đã mua, nhập khẩu theo đúng quy định.

+ Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh (số kinh phí Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chuyển vào ngân sách của nội dung mua vắc-xin phòng Covid-19) cho Sở Y tế để thực hiện mua vắc-xin phòng Covid-19. Trình tự mua vắc-xin phòng Covid-19 thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuyển toàn bộ số tiền quyết định mua vắc-xin phòng Covid-19 vào ngân sách tỉnh (qua tài khoản của ngân sách tỉnh mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, Tài khoản số 7111.2.2997993 mục lục chương 560, tiểu mục 4549, hạch toán thu ngân sách tỉnh và chi ngân sách tỉnh tương ứng) để mua vắc-xin phòng Covid-19 theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

+ Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thống nhất với UBND cùng cấp chuyển số kinh phí còn lại sau khi đã sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn về Tài khoản số 1021196668 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý, để chuyển vào ngân sách tỉnh sử dụng cho việc mua vắc-xin phòng Covid-19.

• Quản lý, phân phối và sử dụng tiền, hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19:

- Việc quản lý, sử dụng tiền, hàng hóa ủng hộ thực hiện theo Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Kế hoạch số 01/KH-UBND-UBMTTQ ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp phát động đợt cao điểm và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân ủng hộ có địa chỉ cụ thể theo yêu cầu hoặc có mục đích chi, thỏa thuận chi cụ thể theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân ủng hộ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo, thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và tổ chức thực hiện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân ủng hộ.

- Nội dung và đối tượng, bao gồm:

+ Hỗ trợ mua máy thở và trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh Covid-19;

+ Hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng;

+ Hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

+ Hỗ trợ tiền ăn cho người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu phòng, chống dịch tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung;

+ Trường hợp đi thăm và hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và điều chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tỏ quốc Việt Nam (khi được yêu cầu) thì Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xem xét quyết định.

- Việc quản lý, phân phối tiền, hàng hóa quy định như sau:

+ Trường hợp tiếp nhận bằng hàng hóa: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Y tế đề xuất phân phối hàng hóa tiếp nhận, báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trước khi thực hiện.

+ Trường hợp cần sử dụng kinh phí để mua sắm hàng hóa (khẩu trang, nước khử khuẩn, phương tiện phòng hộ…); hàng hóa, trang thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hoặc trong tình huống dịch bệnh xảy ra phức tạp cần phải mua sắm khẩn cấp các trang thiết bị, vật tư y tế để kịp thời thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; Sở Y tế chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét, quyết định.

+ Trường hợp hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt: Sở Y tế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề xuất cu thể nội dung, mức chi kinh phí sử dụng cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các nội dung có liên quan khác, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét, quyết định.

Ngoài ra, tại Công văn còn hướng dẫn rõ chế độ báo cáo, công khai việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn vận động ủng hộ.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 1406/UBND-KGVX.

Tin liên quan

UBND tỉnh thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 (28/09/2022 7:55 SA)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh(23/09/2022 10:00 SA)

Triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh(16/09/2022 9:02 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh(15/09/2022 9:00 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(07/09/2022 8:11 SA)

Tin mới nhất

UBND tỉnh thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 (28/09/2022 7:55 SA)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh(23/09/2022 10:00 SA)

Triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh(16/09/2022 9:02 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh(15/09/2022 9:00 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(15/09/2022 2:03 CH)

°
834 người đang online