Điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội

Đăng ngày 27 - 07 - 2021
100%

            Ngày 26/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1617/UBND-KGVX về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội.

          Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch tại Công văn số 1608/UBND-KGVX ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh về  việc tăng cường quản lý người từ thành phố Hà Nội và các vùng có dịch về tỉnh như sau:

          - Người từ thành phố Hà Nội đủ điều kiện về tỉnh Hưng Yên làm việc theo yêu cầu tại Công văn số 1608/UBND-KGVX hạn chế tối đa ra khỏi cơ quan, đơn vị, nơi làm việc trong thời gian ở tỉnh Hưng Yên; trường hợp thực sụ cần ra khỏi nơi làm việc phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị, hạn chế tiếp xúc, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và ghi chép đầy đủ lịch trình đi lại, tiếp xúc.

          - Người về tỉnh Hưng Yên lưu trú có giấy xác nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 (test nhanh hoặc phương pháp RT-PCR của cơ sở y tế có thẩm quyền) âm tính trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lẫy mẫu phải thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tự trả phí vào ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả âm tính thì được sinh hoạt, làm việc bình thường nhưng phải tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K và các quy định phòng, chống dịch khác.

          - UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo giám sát chặt chẽ người cách ly tại nhà, treo biển "Điểm cách ly y tế tại nhà" trước cửa nhà theo quy định.

          - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ, nhân viên, người lao động đến làm việc hằng ngày từ thành phố Hà Nội, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Trung ương và của địa phương nơi làm việc.

          Toàn văn Công văn số 1617/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh(11/09/2021 8:23 SA)

Triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai(09/09/2021 8:28 SA)

Tổ chức Tết Trung thu năm 2021(02/09/2021 10:55 SA)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch...(02/09/2021 8:07 SA)

Công văn của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công...(01/09/2021 8:16 SA)

Tin mới nhất

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh(11/09/2021 8:23 SA)

Triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai(09/09/2021 8:28 SA)

Tổ chức Tết Trung thu năm 2021(02/09/2021 10:55 SA)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch...(02/09/2021 8:07 SA)

Công văn của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công...(01/09/2021 8:16 SA)

°
853 người đang online